Dyrekcja

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce

Z przyjemnością informujemy, że Anna Pachciarek, absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2018/2019.

Gratulujemy!

Log in