Dyrekcja

IV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Frankofońskich „10 sur 10” w Poznaniu

Nasza trupa teatralna „Frankofile z Baczyńskiego” pod opieką p. Barbary Majewskiej wróciła z IV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Frankofońskich „10 sur 10” w Poznaniu. Spędziliśmy tam cztery dni (25-28 maja 2018), w trakcie których odbywały się warsztaty teatralne dla uczniów, konferencje dla nauczycieli oraz prezentacje spektakli, nad którymi uczniowie pracowali przez cały rok szkolny. Nasz spektakl nosił tytuł „Pragnienia Demokracji”. Zespoły biorące udział w tym wydarzeniu przyjechały niemal z całej Europy (Polska, Czechy, Białoruś, Litwa, Rumunia, Bułgaria, Albania, Hiszpania) oraz z Afryki (Tunezja).
Było to wielkie święto języka francuskiego, dzięki któremu nie istniały między nami żadne granice. Zawiązywały się nowe przyjaźnie oraz wznawiały się te, zawarte przed rokiem.
Już teraz tęsknimy za przyszłorocznym festiwalem!
Barbara Majewska

Log in