Wychowawcy klas

Terminarz II semestru

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2019/2020 - II semestr
Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.        

6.02.2020

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas II i III z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

2.        

13.02.2020

czwartek

16.30

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I, II, III

3.        

    17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas I po PG i SP z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

4.        

20. 02. 2020

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Szkolenie ,,Ocenianie kształtujące w praktyce szkoły ponadpodstawowej” Prowadzenie Maria Bartnicka

5.        

21. 02. 2020

piątek

  Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (klasy humanistyczne)

6.        

19.03.2020

czwartek

do 12.00

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

7.        

19.03.2020

czwartek

16.30

Spotkanie Zespołów Wychowawczych

8.        

19.03.2020

czwartek

17.00 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami

9.        

23.-25. 03. 2020

poniedziałek, wtorek, środa

  Rekolekcje Wielkopostne

10.     

26.03.2020

czwartek

12.00 – 16.00

Dzień Otwarty

11.     

27.03.2020

piątek

  Dzień Teatru

12.     

9. 04 – 14.04.2020

czwartek - wtorek

  Wiosenna przerwa świąteczna

 

13.     

16.04.2020

czwartek

  Spotkanie Zespołów Wychowawczych

14.     

16. 04.2020

czwartek

12.00

Uroczystość wręczenia Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło, udział biorą wszystkie kl. I po GIM oraz kl. I a, b, c po SP

15.     

17.04.2020

piątek

do 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III (o godz. 12.00 nastąpi zablokowanie systemu, jeśli chodzi o klasy III)

16.     

20. 04.2020

poniedziałek

  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych (Wielkanoc w wyznaniu prawosławnym)

 1.  
21.04.2020

wtorek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych

Ankieta – ewaluacja wewnętrzna (w przerwie)

 1.  
22.04.2020

środa

do 12.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych

 1.  
24.04.2020

piątek

8.15

Lekcje skrócone dla kl. I i II zaczną się od godz. 10.00

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).

 1.  
04,05,06. 05.2020

poniedziałek, wtorek,

środa

  Dni wolne (matury)

 1.  
14.05.2020

czwartek

  Spotkanie Zespołów Wychowawczych

 1.  
19.05.2020

wtorek

do 12.00

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas I i II

 1.  
druga połowa maja 2020

    Matury próbne dla klas drugich

 1.  
9.06. 2020

wtorek

10.00

III Uczniowska Konferencja Naukowa – klasy II

 1.  
12.06.2020

piątek

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 1.  
18. 06. 2020

czwartek

  Spotkanie Zespołów Wychowawczych

 1.  
19.06.2020

piątek

do 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II

 1.  
23.06.2020

wtorek

9.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

 1.  
25.06.2020

czwartek

do 12.00

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas I i II

 1.  
26.06.2020

piątek

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 1.  
26.06.2020

piątek

11.00

Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2019/2020

W czasie rekolekcji wielkopostnych będą skrócone lekcje oraz inny rozkład lekcji, ponieważ nauczyciele języka polskiego i języków obcych zamiast lekcji będą prowadzić próbne ustne egzaminy maturalne dla uczniów klas trzecich.

Log in