Współpraca

Współpraca

Współpraca (115)

Bezpieczeństwo w Internecie, przestępstwa internetowe, cyberprzemoc - spotkanie z adwokatami

20 listopada w bibliotece III LO odbyło się kolejne z cyklu spotkań z zakresu prawa. Ponownie uczestniczyli w nim uczniowie klas humanistycznych 1„a” i 2„a” oraz adwokaci z Adwokatury w Białymstoku, tym razem panie – Anna Gąsowska i Justyna Targońska–Reduta. Tematem zajęć–dyskusji było: „Bezpieczeństwo w Internecie, przestępstwa internetowe, cyberprzemoc”.
Dariusz Rykaczewski

Czytaj dalej...

„Jasny Promyk Słońca”

19.11.2015r. na terenie naszej szkoły zorganizowana została zbiórka pieniędzy przeznaczona na pomoc w leczeniu Igora. Uczniowie zakupili cegiełki rozprowadzane przez Stowarzyszenie „Jasny Promyk Słońca”(akcja miała charakter ogólnopolski).
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za wsparcie finansowe.
Akcją koordynowała Małgorzata Ślęzak ze Stowarzyszenia „Jasny Promyk Słońca” oraz prof. Maryla Boćkowska, Małgorzata Bakunowicz i Anna Płońska z klasy II F.
Zespół do działań charytatywnych „Trójka pomaga”


fot. Gabriela Panasiuk, kl. II f

Czytaj dalej...

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

W dniu 16 listopada uczniowie klasy III e oraz klasy III f uczestniczyli w spotkaniu z położnymi  ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na temat podstaw płodności kobiety,przebiegu ciąży, rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka,porodu fizjologicznego i cięcia cesarskiego.Opiekunem SKN jest dr n. med.Bożena Kulesza-Brończyk która wraz ze studentkami przygotowała maturzystom prezentację dotyczącą anatomii i fizjologii układu rozrodczego człowieka, który to temat jest w programie nauczania biologii w klasie III.
Organizatorzy spotkania Anna Siemienkowicz i Grażyna Kudelska-Pasławska.

Czytaj dalej...

Prawnicy w IIILO - spotkanie pierwsze

13 listopada w piątek w bibliotece III LO w Białymstoku odbyło się spotkanie z zakresu prawa, w którym uczestniczyli uczniowie klas humanistycznych 1„a” i 2„a” oraz adwokaci Rafał Goździewski i Jakub Zaborowski z Adwokatury w Białymstoku. Tematami przewodnimi były: „Młodzież w konflikcie z prawem – odpowiedzialność karna nieletnich i tych, którzy ukończyli 18 lat” oraz „Prawa ofiar przestępstw”. Licealiści wysłuchali prelekcji młodych prawników, a następnie zadawali pytania i prowadzili dyskusję. Spotkania będą odbywały się cyklicznie.
Dariusz Rykaczewski
Czytaj dalej...

Muzyka w polskim domu

Młodzież klas I-III od dn.16 września zwiedza wystawę pt. "Co się komu w duszy gra - muzyka w polskim domu". Wystawę można oglądać w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Uczniowie podziwiają prywatne zbiory rodziny Państw Cywińskich, zgromadzone na przestrzeni wieków, dzięki  licznym podróżom. Największym zainteresowaniem cieszy się fisharmonia. Uczniowie mają wyjątkową okazję i mogą zagrać na tym zabytkowym instrumencie.
Beata Gołub
Czytaj dalej...

Wizyta na Białorusi w ramach projektu „Pamięć II wojny światowej – 70 lat później” - 2015

W dniach 24- 27.10.2015 uczniowie klasy II d Elżbieta Dąbrowska, Anna Omelianiuk i Andrzej Gryko pod opieką nauczyciela historii pani Joanny Radziwońskiej przebywali na Białorusi realizując drugi etap projektu „Pamięć II wojny światowej – 70 lat później” organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu” Frontis et Futura przy współpracy Białoruskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Większość uczestników projektu po raz pierwszy była na Białorusi, dlatego pierwszy dzień został poświęcony na zwiedzanie Grodna, zobaczyliśmy najstarszą cerkiew w mieście, Stary i Nowy Zamek, synagogę oraz Farę. Drugi dzień był niezwykle intensywny, razem z młodzieżą z Grodna przeszliśmy szlakiem obrońców miasta z 1939 roku, następnie odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia kolażu historycznego a na koniec uczestniczyliśmy w panelu historycznym „1 września 1939 – 22 czerwca 1941, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa?” W poniedziałek zobaczyliśmy Kuropaty- miejsce kaźni ok. 350 tysięcy ofiar represji stalinowskich z lat 1931-1941, głownie białoruskiej inteligencji oraz Polaków, którzy po pokoju ryskim i 17 września 1939 roku zostali obywatelami ZSRR. Kolejnym punktem programu był Chatyń, postawiono tam monumentalny pomnik upamiętniający pacyfikację tej i innych białoruskich wsi przez Niemców w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ostatniego dnia odwiedziliśmy cmentarze i miejsca pamięci w których pochowani zostali Polacy, którzy zginęli lub zostali zamordowani przez Niemców podczas II wojny światowej w okolicach Grodna w Śliwanowcach, Sopoćkiniach i Indurze.
We wszystkich tych miejscach postawiliśmy znicze, aby dać znak, że polska młodzież pamięta o swoich rodakach poległych na wschodzie w obronie kraju w czasie wojny.
Joanna Radziwońska
Czytaj dalej...

Warsztaty GUS

Dnia 19 października br. grupa uczniów z klas IIIb, IIIc, IIIh, IIcwraz z opiekunem Panią Beatą Parciak uczestniczyli w warsztatachzatytułowanych „Zasoby informacyjne systemu STRATEG, jegofunkcjonalności oraz możliwości wykorzystania”. Warsztatyprzeprowadzone zostały przez pracowników Urzędu Statystycznego wBiałymstoku. System STRATEG oferuje rozbudowaną bazą danych oraznarzędzia ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów, map itabel. Uczniowie mieli okazję poznać możliwości systemu STRATEGpoprzez rozwiązanie ćwiczeń polegających m.in. na stworzeniu różnego rodzaju raportów.
Adam Bajguz, kl. III h


Czytaj dalej...

Pola Nadziei 2015

Kampania społeczna Pola Nadziei jest organizowana przez Fundację „Pomóż im”, która zajmuje się opieką nieuleczalnie chorych dzieci z terenu całego województwa podlaskiego. Z jednej strony pomaga ona dzieciom w trakcie leczenia i po przebytej chorobie nowotworowej, z drugiej – świadczy bezpłatną opiekę paliatywną w domach dzieci, które nie mają szansy na wyleczenie.
Na znak solidarności z dziećmi chorymi na choroby nowotworowe uczniowie klasy II e: Liliana Śliżewska, Magdalena Klimiuk i Andrzej Rydzewski pod opieka p. Małgorzaty Łupińskiej, posadzili na placu przed szkołą cebulki żonkili. Kwiat żonkila jest międzynarodowy symbol nadziei dla ludzi ciężko i nieuleczalnie chorych.  Żonkilowa cebulka zasadzona jesienią obumiera, aby wiosną rozkwitnąć jako piękny kwiat. Każdy, bez względu na wiek, może brać udział w kampanii, między innymi poprzez kwesty uliczne, wolontariat hospicyjny czy przekazanie 1% podatku.
Małgorzata Łupinska

Czytaj dalej...

Inauguracja 6 edycji kampanii społecznej „Pola Nadziei”

16 października 2015 r. w szczelnie wypełnionej sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczysta inaugurowała 6 edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Pola Nadziei”. Jak co roku, regionalnym koordynatorem kampanii jest Fundacja „Pomóż Im”. W uroczystości wzięły udział uczennice z naszej szkoły (kl. II h) wraz z opiekunem p. Małgorzatą Tomaszewską. Oprócz braci uczniowskiej i nauczycieli w uroczystej inauguracji uczestniczył także Wojewoda Podlaski Wiesław Żyliński, wiceprezydent Białegostoku Rafał Jóźwiak, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Cezary Mielko.
Po oficjalnej części, wszyscy zebrani udali się na pobliskie Planty, gdzie wspólnie zasadzili 5 tysięcy cebulek żonkili, które zakwitając na wiosnę stworzą pierwsze Miejskie Pole Nadziei. Tworzenie symbolicznych pól nadziei ma przypominać wszystkim, iż są wśród nas osoby, które potrzebują pomocy i wsparcia oraz nadziei, że może być lepiej. Kampania ma również na celu promowanie wolontariatu.
Ubiegłoroczna, 5 edycja (w której nasza szkoła także brała udział) była wyjątkowa ze względu na rekordową ilość - 144 instytucji i placówek z regionu, które przyłączyły się do akcji oraz drugi w kraju wynik zbiórki publicznej (ok. 230 tysięcy złotych). Dochód ten trafił na pomoc podopiecznym Domowego Hospicjum dla Dzieci oraz działania edukacyjne.
Małgorzata Tomaszewska
Czytaj dalej...

Projekt Uniwersytet Młodych Wynalazców

W ramach projektu Uniwersytet Młodych Wynalazców - Moja Przygoda z Nauką w zajęciach organizowanych w Euroregionalnym Centrum Farmacji w Zakładzie Bromatologii UM Białymstoku uczestniczyły uczennice naszego liceum: Aleksandra Czurak klasa III f, Izabela Tarasiuk klasa III f - opiekun dr Grażyna Kudelska-Pasławska oraz Marta Kościuk klasa III e - opiekun mgr Anna Siemienkowicz. Zajęęcia w ramach projektu odbyły się w lutym-maju 2015 r. Miło nam poinformować, że uczennica Marta Kościuk z klasy III e wraz z przedstawicielami Zakładu Bromatologii uczestniczyła w XXIV Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym pt. Bezpieczna żywność i racjonalne żywienie podstawą zdrowia człowieka, we Wrocławiu w dniach 17-18 września 2015 r. Spotkanie odbyło się na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej UM we Wrocławiu. Celem Sympozjum była wymiana doświadczeń z zakresu takich zagadnień jak wartość odżywcza żywności, ocena sposobu żywienia różnych grup wiekowych, składniki bioaktywne żywności, suplementy diety, interakcje leków z żywnością. Sympozjum było zorganizowane pod auspicjami Zakładu Higieny Żywności Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN oraz Zespołu Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Anna Siemienkowicz i Grażyna Kudelska-Pasławska.
Czytaj dalej...

Warsztaty

Dnia 12 października br. grupa uczniów z klas IIIb, IIIc, IIIh, IIc wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Schroeder uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Uczniowie mieli okazję poznać cele działalności Urzędu Statystycznego oraz lokalne bazy danych prowadzone w ramach działalności placówki. Mogli oni również zapoznać się m.in. z programem STRATEG, TERYT oraz portalem Geostatystycznym.
Adam Bajguz, Małgorzata Schroeder

foto. Adam Bajguz

Czytaj dalej...

Warsztaty z eko-marketingu

8 października uczniowie z klasy II c na godzinie wychowawczej uczestniczyli w ciekawych warsztatach prowadzonych przez pana Norberta Brzostowskiego z Instytutu Kronenberga. Młodzież poznała krótką historię marketingu oraz różne chwyty reklamowe stosowane przez producentów i sprzedawców. Do niedawna marketing ekologiczny kojarzony był co najwyżej z certyfikatem „eko” na opakowaniu. To już jednak przeszłość. Zielony marketing wciąż jest domeną dużych koncernów, ale idea tej nietypowej formy reklamy powoli dociera także do mniejszych firm. Te natomiast przestają myśleć tylko o zysku i oszczędnościach. Bo ekobiznes to coraz częściej projekty skierowane do konkretnego, świadomego konsumenta, który dba o środowisko. W czasie spotkania uczniowie próbowali swoich sił w tworzeniu reklamy różnych produktów (chochli, ziemniaka, papieru toaletowego, świeczki i sznura). Nagrodą z prezentację było ekologiczne ciasto upieczone własnoręcznie przez wychowawczynię. Wszyscy doskonale się bawili, co widać na fotorelacji.
Małgorzata Łupińska
Czytaj dalej...

Konferencja Scientix w Warszawie

W dniach 8 – 9 października 2015 w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie odbyła się Konferencja Scientix, organizowana w ramach międzynarodowego projektu European Schoolnet. Scientix, powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej, jest zarządzany przez Europejską Sieć Szkolną (ang. EUN) w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Europejska Sieć Szkolna to konsorcjum 31 ministerstw edukacji z krajów europejskich. Jest kluczową organizacją w napędzaniu innowacyjnego nauczania i uczenia się oraz w propagowaniu i rozwijaniu paneuropejskiej współpracy szkół i nauczycieli. Tegoroczna konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a rozpoczęła przemówieniem Pani Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej:

scientix2015 1

 

„...Marzy mi się dużo luzu na przedmiotach ścisłych. Są wtedy bardziej atrakcyjne. A i Państwo – nauczyciele – osiągacie wtedy lepsze wyniki...”

Po wystąpieniach organizatorów i zaproszonych gości rozpoczęły się spotkania w gronie naukowców, kierowników instytucji edukacyjnych, wybitnych nauczycieli i popularyzatorów nauki, którzy dzielili się swoimi poglądami na wyzwania i możliwości dotyczące nauczania przedmiotów STEM. III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku reprezentowała Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i matematyk – mgr Anna Wicińska, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – wicedyrektor i konsultant ds. technologii informacyjnej – mgr Zdzisław Babicz.

scientix2015 2

Głównym celem spotkania była praktyczna prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także integracja środowiska nauczycieli przedmiotów ścisłych poprzez udział w rozmaitych zajęciach poświęconych edukacji STEM. Uczestnicy omawiali nowe koncepcje realizacji podstawy programowej przedmiotów ścisłych na różnych poziomach w ramach współpracy międzynarodowej oraz przy wykorzystaniu nowych technologii i aplikacji. Konferencja Scientix w Warszawie stworzyła przestrzeń współpracy dla nauczycieli, naukowców, decydentów i innych specjalistów zajmujących się edukacją przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Europie. Efektem tej współpracy będzie dostarczanie zasobów i najlepszych światowych wzorów sprzyjających rozwojowi innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania, które będą mogli wykorzystywać nauczyciele w Europie i na całym świecie.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in