Współpraca

Współpraca

Współpraca (116)

Warsztaty w Instytucie Biologii UwB

Klasa IIe pod opieką wychowawcy Anny Siemienkowicz w dniu 14 maja 2015 r. uczestniczyła w warsztatach w Instytucie Biologii UwB w ramach akcji Fascynujący Świat Roślin. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych Metabolity wtórne roślin - leczą czy trują? Uczniowie przy pomocy metod histochemicznych wykrywali alkaloidy, garbniki, glikozydy - wtórne metabolity roślin w wybranych gatunkach: pokrzywa, kasztanowiec, konwalia majowa, kawa, herbata. Przebieg zajęć zarejestrowała TVP Białystok.
Anna Siemienkowicz
Czytaj dalej...

Międzynarodowa akcja Fascynujący Świat Roślin

15 maja 2015 r. uczniowie z klasy I e pod opieką pani Małgorzaty Łupińskiej uczestniczyli w warsztatach i wykładach w Instytucie Biologii UwB w ramach międzynarodowej akcji Fascynujący Świat Roślin. Młodzież uczestniczyła w zajęciach Metabolity wtórne roślin – leczą czy trują? w czasie których przy pomocy prostych metod histochemicznych wykrywała substancje biologicznie czynne (alkaloidy, garbniki i glikozydy) w wybranych, powszechnie występujących gatunkach roślin np. konwalii majowej, kasztanowca, herbaty. Związki te w małych dawkach wywierają zazwyczaj jakiś efekt leczniczy, w dużych - są toksynami, a ich funkcje w samych roślinach mogą być różnorodne. 
Małgorzata Łupińska

Czytaj dalej...

Projekt Medycyna na Start

W ramach współpracy z UM w Białymstoku uczniowie klasy IIe biorą udział w projekcie Medycyna na Start, realizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland oddział Białystok. Zajęcia prowadzone są przez studentów medycyny i mają na celu zdobycie przez uczniów wiedzy z podstaw osteologii czyli nauki o kościach - nie tylko w języku polskim, ale i łacińskim. Zajęcia prowadzone są w oparciu o skrypt opracowany przez studentów kierunku lekarskiego UM w Białymstoku będącymi członkami IFMSA- Poland oddział Białystok.
Anna Siemienkowicz

IMG 2091

Fot. Katarzyna Maciejuk

Czytaj dalej...

Warsztaty szycia chirurgicznego

20 maja uczniowie klasy I h pod opieką pani Małgorzaty Łupińskiej uczestniczyli w warsztatach szycia chirurgicznego w ramach Dnia Otwartego UMB. Była to doskonała sposobność, aby przyszli studenci medycyny sprawdzili swoje umiejętności manualne na skrzydełkach kurczaka i świńskich nóżkach. Zajęcia bardzo podobały się uczniom. Młodzież spotkała się również z absolwentami III LO, obecnie studentami drugiego i piątego roku medycyny, którzy mile wspominali czas spędzony w naszej szkole i służyli radami młodszym kolegom i koleżankom.
Małgorzata Łupińska


Czytaj dalej...

X Papieskie Forum Młodych

18 maja 2015 r. nasi uczniowie: I. Chomontowska, M. Daszuta, J. Grodzka, E. Niewińska, U. Nizio (kl. IIe), N. Choruży, E. Gawinek, B. Skrzypko, K. Mielko (kl .IIf) pod opieką p. Heleny Maksiewicz uczestniczyli w X Papieskim Forum Młodych pod hasłem: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Rano wzięliśmy udział we Mszy św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa E. Ozorowskiego w kościele Św. Rodziny. Natomiast dalsza część spotkania odbyła się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.
Program Forum był bardzo bogaty, m.in. mieliśmy okazję obejrzeć prezentację na temat 10 lat Papieskiego Forum Młodych przygotowana przez P. Barbarę Bachurek – inicjatorkę i koordynatorkę forum. Następnie p. Paweł Zuchniewicz – dziennikarz, autor książek i słuchowisk wygłosił ciekawą konferencję „XV Światowy Dzień Młodzieży – Rzym 2000”.
Ponadto „Papa Grupa” pokazała przedstawienie „Słowo stało się ciałem” przygotowane pod kierunkiem aktora p. Michała Snarskiego. Uwieńczeniem tegorocznego Forum była praca w grupach, która przygotowała m.in. do dania świadectwa wiary wobec zebranej młodzieży. Oczywiście na zakończenie: słodki poczęstunek i wspólny śpiew „Barki”.
Tekst i fot.: Helena Maksiewicz
Czytaj dalej...

Udział w kweście na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi

W niedzielę 10 maja 2015 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w kweście, zorganizowanej przez białostocką Fundację „Pomóż Im”, na potrzeby Domowego Hospicjum dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi.
Nasi wolontariusze: Paulina Dudź z klasy Ib oraz Alicja Abramowicz, Jakub Borys, Gabriela Kosel, Zuzanna Łętowska, Magdalena Medyk, Joanna Michalczuk, Natalia Ostaszewska, Konrad Paszkowski, Agata Waśkiewicz i Kinga Wilczko z klasy II a pod opieką nauczycieli Joanny Radziwońskiej i Małgorzaty Tomaszewskiej spotkali się w Galerii Handlowej Auchan przy ulicy Produkcyjnej w Białymstoku i po krótkim przeszkoleniu zorganizowanym przez przedstawicielkę fundacji, otrzymali puszki, koszulki i ruszyli do pracy.
Przez cztery godziny informowali spotykane osoby o celach fundacji i jej potrzebach, rozdawali ulotki informacyjne, zbierali datki dla ciężko chorych maluchów. Najczęściej to dzieci zachęcały swoich rodziców do wrzucenia pieniędzy do puszek a wtedy wolontariusze obdarowywali je słodkim upominkiem. Zaangażowanie naszych uczniów przyniosło świetne efekty, puszki wypełniły się, a chore dzieci otrzymają tak potrzebną im pomoc!
Joanna Radziwońska, Małgorzata Tomaszewska


Czytaj dalej...

Warsztaty poświęcone okolicznościom kształtowania się Polski Ludowej w latach 1944–1945

12 maja 2015 r. w czytelni III LO pracownicy naukowi Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku przeprowadzili dwugodzinne warsztaty poświęcone okolicznościom kształtowania się Polski Ludowej w latach 1944–1945. Warsztaty były formą ćwiczeń przed mającą się odbyć 22 maja 2015 r. w V LO w Białymstoku Debatą Oksfordzką, której organizatorem i patronem będzie Oddział IPN w Białymstoku. W interesujących zajęciach oprócz drużyn „debatanckich” III, IV i VI LO uczestniczyli również uczniowie klasy I„a” z naszej szkoły.
Dariusz Rykaczewski

 

Czytaj dalej...

PROJEKT UNIWERSYTET MŁODYCH WYNALAZCÓW - WSPÓŁPRACA Z UMB

Uczennice klas drugich Izabela Tarasiuk, Aleksandra Czurak i Marta Kościuk uczestniczyły w projekcie "Uniwersytet Młodych Wynalazców - Moja Przygoda z Nauką". Zajęcia odbywały się w soboty w terminie od 21 lutego do 9 maja 2015r. w Euroregionalnym Centrum Farmacji, w Zakładzie Bromatologii UMB. Pracownicy naukowi zapoznali młodzież z metodami oznaczania całkowitego statusu antyoksydacyjnego, zawartości polifenoli i kwasu cytrynowego. Uczestnicy oznaczali również zawartość kadmu i ołowiu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej w owocach egzotycznych. Uczennice przygotowały swoje wyniki badań w formie publikacji na konferencje naukową, wykonany został plakat. Wyniki ich prac zostaną opublikowane w formie książeczki i ulotki edukacyjnej.
Grażyna Kudelska-Pasławska, Anna Siemienkowicz
  

Czytaj dalej...

Lekcja w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uczniowie klasy IIe pod opieką wychowawcy Anny Siemienkowicz uczestniczyli w lekcji bibliotecznej Biblioteki Głównej UM w Białymstoku. Biblioteka Główna mieści się w Pałacu Branickich, powstała wraz z utworzeniem uczelni w 1950roku.Jest największą biblioteką o profilu naukowo-medycznym w województwie podlaskim.Z zasobów biblioteki korzystają doktoranci,studenci,pracownicy naukowo-dydaktyczni,pracownicy służby zdrowia oraz instytucje naukowe.Poza żródłami drukowanymi biblioteka zapewnia dostęp do wielu baz bibliograficznych i pełnotekstowych.Pracownicy i studenci UMB mogą korzystać nie tylko z sieci akademickiej ale także komputerów domowych co daje dostęp do publikacji naukowej 24 h na dobę.Biblioteka umożliwia sprowadzanie kopii artykułów z krajowych bibliotek medycznych poprzez uczestnictwo w projekcie doc@med. Biblioteka organizuje również cykliczne wykłady promujące zdrowy styl życia. Uczniowie mieli możliwość w czas ie tych zajęć zapoznać się z działalnością Biblioteki Głównej a to może być przydatne dla przyszłych studentów medycyny.
Anna Siemienkowicz
Czytaj dalej...

Współpraca z UMB

23 kwietnia uczniowie z klasy I e, I f i I h pod opieką pani Małgorzaty Łupińskiej uczestniczyli w warsztatach w Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UMB nt. Zafałszowań żywności. Bromatologia zajmuje się badaniem żywności: wartością odżywczą, składem chemicznym, zawartością składników odżywczych i antyodżywczych, strawnością i przyswajalnością przez organizm oraz zanieczyszczeniami. Młodzież zapoznała się ze sposobami badania twardości wody, oznaczaniem zawartości azotanów w nowalijkach. Poznała różnego rodzaju miody oraz zawartość w nich substancji biologicznie czynnych. Miała możliwość zbadania obecności skrobi w śmietanie oraz określania zawartości tłuszczu w mleku.
Małgorzata Łupińska

umg1

umg3

Czytaj dalej...

STEPHEN BĘDZIE REPREZENTOWAŁ POLSKĘ W TURCJI

Stephen Morawski, uczeń klasy II D, jedzie do Izmiru na 78. Sesję Międzynarodową Europejskiego Parlamentu Młodzieży.
Europejski Parlament Młodzieży jest niezależną, ponadpartyjną organizacją działającą od 2006 roku. EYP Poland organizuje symulacje obrad Parlamentu Europejskiego, dając młodym ludziom możliwość wymiany poglądów oraz zgłębienia wiedzy odnośnie polityki europejskiej. Najważniejszym wydarzeniem krajowym jest Narodowa Sesja Selekcyjna, podczas której przez niezależne jury wybierani są reprezentanci do udziału w sesjach międzynarodowych organizowanych przez zagraniczne oddziały EYP.
Podczas 11. Sesji Selekcyjnej, odbywającej się we wrześniu 2014 roku w Białymstoku Stephen został wyłoniony jako jeden z ośmiu reprezentantów Polski. Wykazał się szeroką wiedzą z zakresu polityki, ekonomii i nauk społecznych. Na tle innych uczestników wyróżniła go również doskonała znajomość języka angielskiego.
Wyjazd Stephen'a został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego oraz przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży "Przyjaciele z Osiedla".
Sponsorom serdecznie dziękujemy, a Stephen'owi życzymy udanego wyjazdu!
Iwona Waszczuk

 

Czytaj dalej...

Współpraca z Politechniką Białostocką

W dniu 24.02.2014 roku została zawarta umowa na okres do 31.05.2016 roku pomiędzy: Politechniką Białostocką, reprezentowaną przez Rektora Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lecha Dzienisa, a III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, mgr Małgorzatę Górniak.

Umowa dotyczy nawiązania współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego z radą pedagogiczną i uczniami III Liceum Ogólnokształcącego.

Efektywna współpracy przyczyni się do zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz ich popularyzacji i promocji wśród uczniów.
Subskrybuj to źródło RSS

Log in