Współpraca

Certyfikaty i pamiątkowe medale dla uczestników projektu „Talenty XXI wieku” z III LO

W poniedziałek, 17 października 2016r., w Białostockiem Parku Naukowo-Technologicznym podsumowano działania podjęte w ramach projektu „Talenty XXI wieku”. Seminarium było okazją do porozmawiania o idei tego projektu, skierowanego do młodych i zdolnych białostoczan. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o rozwoju osób utalentowanych oraz zaprezentowano wyniki badań zdolności i uzdolnień uczniów białostockich szkół.
Trzynastu uczniów naszej szkoły - uczestników projektu „Talenty XXI wieku” otrzymało certyfikaty i pamiątkowe medale. Są to: Paulina Dudź kl. III B, Agata Karny kl. III H, Barbara Karska kl. II E, Jakub Królik kl. II B, Konrad Kuc kl. II B, Patrytsyia Papialnitskaya kl. III E, Michał Parchanowicz kl. II B, Anna Romaniuk kl. II E, Michał Świda kl. II E, Jakub Świsłocki kl. II B, Paulina Urbanowicz kl. II F, Szymon Woronowicz kl. II B, Kamil Zajączkowski kl. III H
Ewa Zaniewska

Log in