Współpraca

Tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi

W dniach 28 - 30 września uczniowie wszystkich klas trzecich uczestniczyli w ciekawej prelekcji prowadzonej przez przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Onkologii -  Natalię Drobek i Konrada Zuzdę (naszego absolwenta). Zajęcia odbyły sie w ramach Tygodnia profilaktyki nowotworów głowy i szyi organizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Akcja profilaktyczna ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat czynników ryzyka zachorowań na powyższe nowotwory oraz zapoznanie z wczesnymi objawami tych chorób. Szybkie rozpoznanie daje duże szanse na  poprawę wyników leczenie i jakości życia pacjentów.
Małgorzata Łupińska

Log in