Współpraca

Szkoła letnia w ramach PUM

W czasie wakacji (od 4 – 8 lipca 2016 r.) siedmioro uczniów naszej szkoły - Zofia Bagińska kl. II e, Marta Mościcka kl. II e, Patrycja Papielnickaja kl. II e, Gabriela Dziewulska kl. II h, Agata Karny kl. II h, Ewa Piekarska kl. II h, Kamil Zajączkowski kl. II h pod opieką p. Małgorzaty Łupińskiej uczestniczyło w ciekawych zajęciach szkoły letniej „Chemia w nauce i życiu codziennym” organizowanych w ramach Przyrodniczego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Każdego dnia młodzież miała zajęcia laboratoryjne w innym zakładzie i realizowała różne tematy badawcze – między innymi: Wybrane pierwiastki i związki chemiczne w organizmach żywych i w nauce. Koloidy podstawą funkcjonowania organizmu. Woda – rozpuszczalnik chemiczny i podstawa życia na ziemi. Związki kompleksowe w funkcjonowaniu żywego organizmu oraz w diagnostyce i terapii. Związki organiczne – znaczenie biomedyczne i techniki badawcze. Chemia mleka i produktów mlecznych - wartość odżywcza. Pierwiastki toksyczne w środowisku życia.
Zapewne umiejętności wyniesione z tych zajęć przydadzą się w maju podczas pisania matury na poziomie rozszerzonym z chemii i biologii, a nasi absolwenci dołączą do grona studentów UMB.
Małgorzata Łupińska

Log in