Współpraca

III LO jako jedyna szkoła w mieście uhonorowane Złotą Kroplą - nagrodą specjalną Dyrektora RCKiK w Białymstoku za największą ilość oddanej krwi

14.06. 2016r. w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 23 uroczyście obchodzono Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy.
W ramach uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe: Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Ponadto wręczone zostały: Złote Krople: nagrody specjalne Dyrektora RCKiK w Białymstoku, Kryształowe Dyplomy, Pamiątkowe Medale dla Dawców z bardzo dużym litrażem oraz dyplomy i podziękowania dla osób zaangażowanych w propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa.
Miło nam poinformować, że ze wszystkich szkół w mieście jedynie III LO zostało uhonorowane Złotą Kroplą - nagrodą specjalną Dyrektora RCKiK w Białymstoku za największą ilość oddanej krwi (38 litrów)
Barbara Kalinowska


 

Log in