Współpraca

Wizyta w Archiwum Państwowym w Białymstoku

Dnia 1 czerwca 2016 r. klasa I f uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych w Archiwum Państwowym w Białymstoku. W czasie prowadzonych warsztatów uczniowie poznali historię powstania instutucji, krótkie dzieje archiwów i podstawowe pojęcia archiwalne. Zajęcia przybliżyły im rownież postać pierwszego historyka Białegostoku - Jana Glinki, który prowadził gruntowne badania dziejów Białegostoku i Białostocczyzny. Wszyscy dosłownie dotknęli historii.
Justyna Ostrowska

Log in