Współpraca

Warsztaty Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego

30 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyła się sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego połączona z warsztatami kompetencji obywatelskiej. Warsztaty są realizowane w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Umożliwiają one zdobycie podstawowych kompetencji z zakresu asertywności, patriotyzmu, postaw obywatelskich, działalności wolontariatu oraz budowania pozytywnej tożsamości osobistej i społecznej. Warsztaty „Społeczeństwo obywatelskie” przeprowadziła dr Małgorzata Wenclik. W sesji i w warsztatach udział wziął uczeń kl. I i Karol Kłopotowski (członek Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego) wraz z opiekunem p. Katarzyną Maciejuk.
Katarzyna Maciejuk
2

Log in