Współpraca

Projekt Medycyna na Start

W ramach współpracy z UM w Białymstoku uczniowie klasy IIe biorą udział w projekcie Medycyna na Start, realizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland oddział Białystok. Zajęcia prowadzone są przez studentów medycyny i mają na celu zdobycie przez uczniów wiedzy z podstaw osteologii czyli nauki o kościach - nie tylko w języku polskim, ale i łacińskim. Zajęcia prowadzone są w oparciu o skrypt opracowany przez studentów kierunku lekarskiego UM w Białymstoku będącymi członkami IFMSA- Poland oddział Białystok.
Anna Siemienkowicz

IMG 2091

Fot. Katarzyna Maciejuk

Log in