Współpraca

Terminarz II semestru

TERMINARZ PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2017/2018 - II semestr

 

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.      

8.02.2018

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas I oraz III z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

2.      

8.02.2018

czwartek

17.30

Spotkanie Rodziców uczniów klas II z Dyrektorem Szkoły (duża sala gimnastyczna) w celu przekazania informacji o planowanej I Uczniowskiej Konferencji Naukowej

Po prezentacji Konferencji ok. godz. 18.00 Rodzice klas II udają się na spotkania z Wychowawcami w wyznaczonych salach

 

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

3.      

13.02.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I, II i III z Dyrektorem, Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

4.      

do 15.02.2018

    Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji obejmującej dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach złożonych przez zdających

5.      

15. 02. 2018

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej:

1.Szkolenie ,,Kompetencje interpersonalne nauczyciela i ucznia. Relacje nauczyciel – uczeń’’.

2.Omówienie wyników matur próbnych z listopada 2017 oraz stycznia 2018 oraz przedstawienie propozycji wypracowanych przez Zespoły Przedmiotowe

6.      

21. 02. 2018

środa

9.10 – 12.50

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (klasy humanistyczne)

7.      

27. 02. 2018

wtorek

9.00

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

8.      

12, 13, 14. 03. 2018

poniedziałek, wtorek, środa

11.00

Rekolekcje Wielkopostne

9.      

19.03.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

10.  

19. 03. 2018

poniedziałek

do 12.00

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

11.  

20.03.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I i III z Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

12.  

22.03.2018

czwartek

17.30 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami

13.  

23. 03. 2018

piątek

12.00 – 16.00

Dzień Otwarty

14.  

29. 03 – 3.04.2018

czwartek - wtorek

  Wiosenna przerwa świąteczna

 

15.  

16.04.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

16.  

17.04.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I i III z Wicedyrektorami, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

17.  

18.04.2018

środa

do 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

18.  

20. 04.2018

piątek

10.00

Uroczystość jubileuszowa z okazji XX edycji wręczenia Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło

19.  

20. 04.2018

piątek

15.00

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych

20.  

24.04.2018

wtorek

do 12.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych

21.  

do 27.04.2018

piątek

  Poinformowanie uczniów, absolwentów o strukturze i formie egzaminu maturalnego oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu

22.  

27.04.2018

piątek

8.15

Lekcje skrócone dla kl. I i II zaczną się od godz. 10.00

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).

Przygotowanie stolików i krzeseł do matury – kl. II

23.  

04,07,08. 05.2018

piątek,

poniedziałek, wtorek

  Dni wolne (matury)

24.  

14.05.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

25.  

15.05.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

26.  

16.05.2018

środa

do 12.00

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas I i II

27.  

druga połowa maja 2018

    Matury próbne dla klas drugich

28.  

30.05.2018

środa

10.00

Inauguracja I Uczniowskiej Konferencji Naukowej (wszyscy uczniowie klas drugich)

29.  

4 - 5.06. 2018

poniedziałek - wtorek

  I Uczniowska Konferencja Naukowa – sesja wyjazdowa (I tura - uczniowie klas drugich)

30.  

6 - 7.06. 2018

środa - czwartek

  I Uczniowska Konferencja Naukowa – sesja wyjazdowa (II tura - uczniowie klas drugich)

31.  

11.06.2018

poniedziałek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

32.  

12.06.2018

wtorek

10.50 – 11.10

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym, Psychologiem

33.  

15.06.2018

piątek

do 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II

34.  

19.06.2018

wtorek

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

35.  

19.06.2018

wtorek

9.00

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

36.  

21.06.2018

czwartek

do 12.00

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas I i II oraz dzienników nauczania indywidualnego

37.  

22.06.2018

piątek

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

38.  

22.06.2018

piątek

11.00

Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 W czasie rekolekcji wielkopostnych będą skrócone lekcje oraz inny rozkład lekcji, ponieważ nauczyciele języka polskiego i języków obcych zamiast lekcji będą prowadzić próbne ustne egzaminy maturalne dla uczniów klas trzecich.

 

 

Log in