Współpraca

Technotalenty 2017

1 grudnia 2017 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczysta Gala rozdania nagród Konkursu Technotalent 2017. Podczas Gali zostały ogłoszone wyniki konkursu, a Fundatorzy wręczyli swoje nagrody. Wśród nagrodzonych znalazła się Magdalena Siemieniuk - absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. Została zwyciężczynią Technotalent 2017 w kategorii Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017 za projekt „Antymetabolity tiaminy – szansa rozwoju preparatów przeciwgrzybiczych”.
Magdalena Siemieniuk uczyła się w III LO w latach 1999-2003 w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. W 2008 r. na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek: Biologia uzyskała tytuł zawodowy magistra (tytuł pracy magisterskiej: „Oksytiamina i amprolium jako modyfikatory wzrostu oraz właściwości katalitycznych dekarboksylazy pirogronianowej i dehydrogenazy jabłczanowej Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans i Malassezia pachydermatis”). Od 2009 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Od 17.12.2014 r. jest koordynatorką „Laboratorium kultur tkankowych in vitro” w Instytucie Biologii UwB. W 2016 r. uzyskała stopień naukowy doktora (tytuł rozprawy doktorskiej: „Metaboliczne uwarunkowania odpowiedzi na oksytiaminę komórek nowotworowych oraz grzybów drożdżopodobnych”).
Jako społeczność III LO jesteśmy dumni z osiągnięć naszej absolwentki i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.
Katarzyna Maciejuk

Log in