Współpraca

Wyjazd do Nadleśnictwa Hajnówka w ramach projektu „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”

W piątek 2 czerwca 2017r. odbyła się trzecia wycieczka w ramach projektu edukacyjno-przyrodniczego ‘Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej’. Tym razem miejscem docelowym podróży było Nadleśnictwo Hajnówka położone w Puszczy Białowieskiej. Główną tematyką wyjazdu była ochrona żubra oraz bierna ochrona na terenie puszczańskich rezerwatów przyrody. Na początku wycieczki zatrzymaliśmy się przy słynnym pomniku żubra, który znajduje się w Osadzie Zwierzyniec położonej w połowie drogi między Hajnówką a Białowieżą. Pomnik ten jest repliką pomnika, który w 1862 roku został postawiony w tym samym miejscu na pamiątkę polowania cara Aleksandra II w Puszczy Białowieskiej. Uroczyste odsłonięcie nowego pomnika odbyło się 18 września 2014r. W tym miejscu edukatorzy z Nadleśnictwa Hajnówka dostarczyli uczestnikom projektu wielu cennych informacji na temat żubra jako największego żyjącego ssaka Europy. Dowiedzieliśmy się, że w Puszczy Białowieskiej żyje największa populacja wolnego żubra na świecie. Ponadto, edukatorzy poinformowali uczniów o biernej i czynnej formie ochrony żubra oraz odpowiadali na pytania uczestników projektu.Następnie udaliśmy się na dłuższy spacer po Rezerwacie Krajobrazowym im. prof. Władysława Szafera, utworzonego w 1921r. Podczas spaceru edukatorzy skupili się na największym zagrożeniu tutejszych drzew iglastych – korniku drukarzu. Dowiedzieliśmy się wielu informacji na temat celów i metod ochrony rezerwatu przyrody, skutków gradacji kornika drukarza oraz zamierania drzewostanów świerkowych. Punktem docelowym spaceru była carska polana. Na miejscu mogliśmy odpocząć na łonie natury po wyczerpującym spacerze, podziwiając piękno przyrody oraz słuchając odgłosów zwierząt. Na polanie znajdowały się ambony myśliwskie oraz poletka zgryzowe – powierzchnie leśne gdzie nasadza się krzewy i drzewa, których świeże pędy służą jako pokarm jeleniowatym. Poza tym, na terenie carskiej polany znajdowała się słynna lizawka – drewniany słupek z kostką soli kamiennej na szczycie, która rozpuszcza się pod wpływem wilgoci i spływa po słupku, a zwierzęta chętnie ją zlizują. Służy ona zwierzynie do uzupełniania składników pokarmowych, przede wszystkim w okresie zimy.Trzecią wycieczkę w ramach projektu ‘Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej’ zdecydowanie zaliczamy do udanych. Cały dzień spędziliśmy na świeżym powietrzu, co sprawiło, że w drodze powrotnej czuliśmy się pozytywnie zmęczeni. Uczniowie wzbogacili się o cenną wiedzę z zakresu ochrony żubra oraz biernej ochrony przyrody w całej Puszczy Białowieskiej. W ramach projektu pozostał nam ostatni wyjazd – wspólny rajd przez Puszczę Białowieską. Nie możemy się już doczekać tego wyzwania i z niecierpliwością go oczekujemy...
Opiekunowie – Agata Naborczyk, Anna Siemienkowicz, Małgorzata Łupińska


Log in