Współpraca

TANECZNY PROJEKT EDUKACYJNY „Więcej niż tańczące parabole”

Projekt „Więcej niż tańczące parabole" rozpoczął się 20 marca. Szczegółowy grafik zajęć jest dostępny na tablicy ogłoszeń na I piętrze. Zajrzyjcie również tutaj: https://www.facebook.com/events/1858285397793584/ O II etapie: https://www.facebook.com/events/1384349438292878/
Projekt „Więcej niż tańczące parabole” jest projektem Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca, realizowanym od 2011 roku, którego celem jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży miasta Białegostoku zainteresowania tańcem, które ma pomóc w stawaniu się aktywnym i świadomym odbiorcą sztuki tańca. Jest to jedyny projekt tego typu w regionie.

Tegoroczna edycja obejmować będzie innowacyjną w formie edukację młodzieży licealnej, która odbywać się będzie poprzez realizację twórczych spotkań z tańcem, zakończonych prezentacjami. Partnerami zostały szkoły, które cechują się otwartością na nowe idee oraz rozwijające młodzież zajęcia uzupełniające – ZSO nr 3 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Białymstoku.

Zachęcamy do udziału w projekcie!!!
Projekt składa się z III etapów.  
I etap
To spotkania informacyjne - prowadzzone przez Karolinę Garbacik - w ramach godzin wychowawczych w szkole, które mają na celu pobudzenie w Was zainteresowania tańcem i zachęcenie do uczestnictwa w projekcie.
Wsłuchaj się w zajęcia i zainteresuj się tematem!
II etap
To zajęcia teoretyczne i praktyczne z 5 rodzajów tańca: hip hop, taniec współczesny, taniec jazzowy, balet i tzw. taniec charakterystyczny, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.
Bądź otwarty, zapoznaj się z różnorodnością styli tanecznych!!
III etap
Po etapie I i II zostanie wyłoniona 15-osobowa grupa uczestników, którzy będą mogli zgłębić jedną z wyżej wymienionych technik tańca i współuczestniczyć w projekcie pracy warsztatowej. Możecie zrealizować się nie tylko na scenie jako tancerz ale i poza nią. Wspólnie z profesjonalistami pracować będziemy nad marketingiem projektu, scenografią, aspektami technicznymi pokazu.
Odkryj w sobie potencjał twórczy!!!
W ramach trzeciego etapu, będziecie także uczestniczyć w warsztacie krytycznym z krytykiem sztuki tańca Anną Królicą. Będziecie mieli okazję uczestniczyć i przyglądać się pracy przy okazji Festiwalu Kalejdoskop w Białymstoku oraz czeka Nas wspólny wyjazd do Warszawy na Balet Narodowy i Lublina na Kibbutz Dance Contemporary.
Zapraszamy Was do wspólnej przygody z myślą w ruchu. Nie musisz być tancerzem, nie musisz nawet umieć tańczyć - wystarczy, że masz ciekawość w sobie. Wsłuchaj się, bądź otwarty, zrealizuj Siebie!!!
Do zobaczenia!
Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w ruchu 2017.
Na Facebooku Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca jest już wydarzenie projektu "Więcej niż tańczące parabole"
Dorota Baranowska
Krystyna Ratasiewicz


 

Log in