Współpraca

Wyjście do Biblioteki Głównej UM w Białymstoku

W ramach współpracy z UM w Białymstoku uczniowie klasy II i wraz z opiekunem Anną Siemienkowicz w dniu 9 grudnia 2016 r. uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Biblioteki Głównej UM w Białymstoku. Biblioteka jest ośrodkiem naukowej informacji medycznej. Z jej zasobów korzystają studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni a także pracownicy służby zdrowia. Z czytelni skorzystać mogą także inne osoby zainteresowane tematyką medyczną. Poza żródłami drukowanymi w postaci książek i czasopism biblioteka zapewnia dostęp do wielu baz bibliograficznych i pełnotekstowych a także do czasopism elektronicznych. Uczniowie nasi zapoznani zostali z możliwością dostępu do książek na platformie Elibrary zawierającej podręczniki w formie elektronicznej. Zapoznano także z bibliografią publikacji pracowników UM w Białymstoku. Nowością jest dostęp do literatury naukowej nie tylko z sieci akademickiej ale również z komputerów domowych oczywiscie dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z Biblioteki - warto.
Anna Siemienkowicz

Log in