Współpraca

Spotkanie autorskie z Elżbietą Awramiuk

9 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się spotkanie autorskie z dr hab. Elżbietą Awramiuk, w którym udział wzięli uczniowie kl. I g pod opieką p. Katarzyny Maciejuk. Dr hab. Elżbieta Awramiuk jest pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się zagadnieniami ortografii i gramatyki języka polskiego oraz problematyką kształcenia językowego. Autorka książek Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej, Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania, współautorka Słownika gramatyki języka polskiego pod red. J. Bralczyka i W. Gruszczyńskiego
Katarzyna Maciejuk

Log in