Trójka pomaga

"Człowiek odnajduje siebie tylko w bezinteresownym dawaniu"

18 .02.2019 w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów kl. 2c, 2b i 1f z dyrektorem merytorycznym Fundacji Szansa dla Niewidomych - Tyflopunkt w Białymstoku - panią Eleną Świątkowską oraz panią Dianą Stasieluk - tyflospecjalistką, które przedstawiły cele działalności fundacji i wolontariuszy.
Młodzież zainteresowana wolontariatem w fundacji zadawała wiele pytań zwracając uwagę na fakt, że każda działalność charytatywna wymaga poświęcenia i pasji.
Cierpliwość, empatia i odpowiedzialność, to cechy wyróżniające osobowość wolontariusza.
Fundacja chce, by osoba niewidoma i słabowidząca znała swoje prawa oraz możliwości, jakie daje współczesna elektronika, optyka i informatyka. Fundacja dąży do sytuacji, w której osoba z niepełnosprawnością wzrokową może odnaleźć się w rzeczywistości poprzez wykorzystanie dzisiejszej technologii pozwalającej zniwelować skutki inwalidztwa.
Zespół do działań charytatywnych "Trójka pomaga"
koordynator prof. Maryla Boćkowska

Log in