Logo
Wydrukuj tę stronę

Poszukujemy wolontariuszy!

Poszukujemy wolontariuszy!
Fundacja Szansa dla Niewidomych - Tyflopunkt w Białymstoku poszukuje wolontariuszy dla niewidomych i słabowidzących podopiecznych. Fundacja chce, by osoba niewidoma i słabowidząca znała swoje prawa oraz możliwości, jakie daje współczesna elektronika, optyka i informatyka. Fundacja dąży do sytuacji, w której osoba z niepełnosprawnością wzrokową może odnaleźć się w rzeczywistości poprzez wykorzystanie dzisiejszej technologii pozwalającej zniwelować skutki inwalidztwa. Uczniowie naszej szkoły zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt z prof. Marylą Boćkowska (sala 129)
Zespół do działań charytatywnych "Trójka pomaga"
koordynator prof. Maryla Boćkowska
III Liceum Ogólnokształcące | ul. Pałacowa 2/1, 15-042 Białystok, Poland | Telefon: +48 85 741 60 33