Trójka pomaga

Czy wszystkie dzieci dostaną paczki ?

Gdy takie pytanie zadała dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. W. Kikolskiego w Białymstoku – zapadła cisza.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku zapewnia edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.W placówce przebywają uczniowie z Białegostoku oraz pozostałych obszarów województwa podlaskiego w przedziale wiekowym od 7 do 25 roku życia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej często występuje u nich również szereg innych ograniczeń wynikających, np. z mózgowego porażenia dziecięcego, zespołów genetycznych, braku lub opóźnienia rozwoju mowy, autyzmu, mutyzmu, ADHD, epilepsji czy małogłowia.Głównym celem edukacji podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym.
Rodzice - pani Anna Basa (przewodnicząca RR SOSW) i pani Aneta Cieśluk (wiceprzewodnicząca RR SOSW) zwróciły się do naszej szkoły z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zbiórki materiałów papierniczych. Uczniowie III LO włączyli się do akcji przygotowania prezentów dla podopiecznych SOSW w Białymstoku. Zakupione zostały kredki, bloki, mazaki. Jako pierwsi do zbiórki przystąpili uczniowie z klasy 1f (koordynatorzy – G. Kosik, J. Buzun), 1c (koordynatorzy – D. Chazbijewicz, A. Kondracka), 1b (koordynatorzy – A. Dylewicz, K. Dobek, A. Kuczyńska), 3d (koordynator N. Szymanowska) i 3c (koordynator – A. Datczuk) Zapraszamy pozostałe klasy do współpracy. Dołączcie do nas - zostańcie Mikołajami.
Zespół do działań charytatywnych "Trójka pomaga"
prof. Maryla Boćkowska, prof. Beata Gołub, prof. Helena Maksiewicz

Log in