Trójka pomaga

Świąteczna paczka dla dzieci z Żytomierza

Dziękuję wszystkim za Dar Serca. Dzisiaj naszej pomocy szczególnie potrzebują mieszkańcy ubogiej dzielnicy Żytomierza, Malowanki. Nie funkcjonuje tam żaden dom kultury, w którym dzieci mogłyby spotykać się na zajęcia pozalekcyjne, rozwijać swoje zdolności i pasje. Polscy misjonarze pallotyni ożywiają życie religijne mieszkańców tej dzielnicy, organizują naukę języka polskiego dla różnych grup wiekowych przy parafii p.w. Bożego Miłosierdzia, której proboszczem jest ks. Jarosław Olszewski pochodzący z Podlasia. Z powodu trwającej wojny sytuacja na całej Ukrainie ciągle jest bardzo trudna. Pomogliśmy najmłodszym mieszkańcom Malowanki przekazując przybory szkolne, polskie książki, słodycze, artykułu spożywcze i środki czystości.
Małgorzata Łupińska

Log in