Święto szkoły

Jubileusz 65-lecia III LO

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak Pani Dyrektor Małgorzata Górniak
Czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia
K. K. Baczyński

Vivat akademia, vivat profesores!

To już 65 lat, jak przy ulicy Pałacowej, w samym centrum miasta, trwa i rozwija się szkoła, którą zna kilka pokoleń białostoczan. Od 1949 roku mury szkolne opuściła już znaczna gromada uczniów. dzisiejsi licealiści to często pokolenie wnucząt, bo wśród współczesnych uczniów ‚Trójki" znajdują się i tacy, których dziadkowie i rodzice w przeszłości swoje losy związali ze Szkołą. Tegoroczna uroczystość Święta Szkoły stała się okazją do spotkania jubileuszowego, w którym, oprócz szkolnej społeczności, brali również absolwenci, rodzice oraz goście z wielu białostockich instytucji, sympatyzujących z naszą szkołą.

Wśród honorowych gości znaleźli się rozpoznawalni dziś w województwie podlaskim absolwenci III LO, pani prof. Barbara Kudrycka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz Wojewoda Podlaski – pan Maciej Żywno. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelencja Arcybiskup Edward Ozorowski oraz dr hab.Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku. Nie zabrakło przedstawicieli białostockiej oświaty: Kuratora Podlaskiego reprezentowała pani Wiesława Ćwiklińska,wśród gości byli rektorzy białostockich uczelni – prof. dr hab. Jacek Nikliński ( UMB), prof. dr hab. Lech Dzienis ( Politechnika Białostocka) oraz dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów UwB. Na sali gościliśmy również liczne grono zaprzyjaźnionych ze szkołą dyrektorów białostockich szkół średnich i gimnazjów. Jubileuszowi sekundowali także nauczyciele emeryci. To oni też tworzyli tradycję i markę „Trójki". Nie zabrakło harcerzy, bowiem historia sprzęgła Szkołę ze znakiem harcerskiego krzyża i lilijki. W dzieje liceum wpisały się drużyny „wodniaków" – 9 i 6 BDH.

Zjawiskowa Barbara i rozmarzony Krzysztof Baczyński w lirycznym walcu z „Nocy i dni" rozpoczęli część artystyczną uroczystości. Uczniowie pod kierunkiem pani Maryli Boćkowskiej w literackiej miniaturze nawiązali do losów pokolenia Kolumbów, do których należał patron Szkoły. W III LO przywoływanie pamięci Baczyńskiego i dbałość o budowanie tożsamości społeczności szkolnej stanowi istotny element wychowawczy. Pod znakiem Baczyńskiego upływa każde święto szkoły. W bieżącym roku szkolnym Samorząd pod kierunkiem pani Magdy Bartnickiej–Łętowskiej zainicjował konkurs literacki dotyczący życia i twórczości Patrona Szkoły, adresowany do młodzieży klas pierwszych. Tegoroczną edycję wygrała klasa IA, zaś mistrzyniami wiedzy o K. K. Baczyńskim zostały uczennice klasy I A – Gabriela Kulesza i Zuzanna Szymanowska oraz Martyna Kozłowska z klasy OG.

Przywiązujemy też wagę do wychowania patriotycznego i propagowania postawy społecznego zaangażowania się w pracę na rzecz drugiego człowieka. Wszystkim uroczystościom szkolnym przygląda się pan Jan Żądło, żołnierz AK, emerytowany nauczyciel, który od lat funduje dla naszych uczniów Nagrodę Dobrego Polaka, którą otrzymują najlepsi wśród społeczników.

Jubileusze to czas podsumowań i podziękowań. Tegoroczne święto okazało się wydarzeniem szczególnym w tej materii. Z rąk Prezydenta Miasta, pana Tadeusza Truskolaskiego emerytowani dyrektorzy Szkoły – prof. dr hab.Jerzy Niemiec, pan Antoni Adamski i Leonard Pawlukiewicz otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania za tworzenie w poprzednich latach pozycji Szkoły. Prezydent wyróżnił również za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – obecną panią Dyrektor Małgorzatę Górniak oraz nauczycieli: panią Annę Kietlińską, pana Grzegorza Dąbrowskiego oraz panią Małgorzatę Kulikowską.

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej odznaczeni też zostali: pan Adam Borysiewicz, pani Anna Cichocka i pani Elżbieta Skibniewska–Opic. Przyznano im Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymały pani Barbara Kalinowska i pani Małgorzata Kulikowska, zaś Medal Brązowy przyznano pani Sylwii Żylińskiej–Awruk. Najwyższe resortowe odznaczenia, za szczególne zasługi dla oświaty, otrzymali: pani Helena Maksiewicz, pani Justyna Ostrowska, pani Beata Parciak i pan Dariusz Rykaczewski.

Nauczycieli III LO nagrodził również Podlaski Kurator Oświaty. Nagrody Kuratora trafiły zatem do: pani Anny Awier, pani Maryli Boćkowskiej i pani Małgorzaty Tomaszewskiej.

Ogromnym wyróżnieniem jest także Nagroda Ministra Edukacji Narodowej przyznana pani Annie Wicińskiej, nauczycielowi matematyki. Pani Wicińska znalazła się również w gronie trzynastu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel Roku 2014″, w którym otrzymała jedno z dwóch głównych wyróżnień, III LO zdobyło zaś tytuł „Szkoły na medal".

Z okazji Jubileuszu Dyrektor Szkoły przyznał również swoje nagrody. Otrzymali je: pani Barbara Kalinowska, pani Ewa Zaniewska, pani Maria Bartnicka, pani Bożena Bogojło, pan Marek Dudzicz, pani Katarzyna Fliszkiewicz, pani Leonarda Gołębiowska, pani Beata Gołub, pan Leszek Jawor, pani Anna Karczewska, pani Aneta Klimiuk, pani Anna Krajewska, pani Grażyna Kudelska-Pasławska, pani Katarzyna Maciejuk, pani Justyna Ostrowska, pani Beata Parciak, pani Krystyna Ratasiewicz, pan Dariusz Rykaczewski, pani Małgorzata Schroeder, pani Anna Siemienkowicz, pan Kamil Zakrzewski, pani Sylwia Żylińska–Awruk.

Przeszłość i teraźniejszość III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku to fascynująca historia i przygoda wielu ludzi. Tworzymy je nadal, cały czas staramy się zapisać kolejne karty szkolnych kronik, ale i ludzkiej pamięci. Chcielibyśmy, aby „Trójka" zawsze miała swoją markę i to „coś", co wyróżnia ją spośród wielu białostockich szkół. Per aspera ad astra!

Anna Kietlińska

Log in