Przetargi

Krystyna Ratasiewicz

Możemy pomóc!

Do końca listopada trwa akcja zbierania nowej bielizny i obuwia, oraz ciepłych kurtek głównie męskich, wypranych i w dobrym stanie, dla osób bezdomnych i ubogich w Centrum Pomocy Samarytanin. Z góry dziękujemy za pomoc i życzymy dużo zdrowia.
SZKOLNE KOŁO CARITAS
opiekun Beata Gołub
Czytaj dalej...

Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO

Od stycznia 2007 roku chór uczestniczy w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, obecnie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Projekt, będący pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki,  jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Anna Olszewska


 

Czytaj dalej...

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz trzynasty obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach(EAAD, ang. EuropeanAntibioticAwareness Day). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek  Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for DiseasePrevention and Control).
W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach(WAAW, ang. World AntibioticAwarenessWeek), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.
Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny  narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej. W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserveantimicrobials" WHO).
Przekaz kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2020:
Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe. 
Antybiotyki:
  • nie działają na wirusy,
  • działają na bakterie,
  • naużywane tracą skuteczność,
Pamiętaj!
  • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,
  • Stosuj się do zaleceń lekarza,
  • Nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej
  • Nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach
PRZECIWDZIAŁAJ ZAKAŻENIOM:
  • Często myj lub dezynfekuj ręce
  • Zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej
  • Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych 

PAMIĘTAJMY! Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania. 
Zapraszam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykachdostępnymi na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”:
antybiotyki
Ulotka kampanii

Małgorzata Łupinska 


Czytaj dalej...

HUMANIŚCI VS PROGRAMIŚCI

9 listopada 2020 r. klasa 1a stawiła czoło uczniom Technikum Programistycznego Infotech w Białymstoku w kolejnej zdalnej debacie oksfordzkiej. Tym razem w języku angielskim pochyliliśmy się nad tezą "Assuming the technology which removes chosen memories is available to everyone, we believe it will bring more harms than benefits" ("Zakładając, że technologia usuwająca wspomnienia jest dostępna dla każdego, wierzymy, że jej stosowanie przyniesie więcej szkód niż korzyści")
III L.O. reprezentowała drużyna mówców w składzie: Patrycja Jacewicz, Emilia Wysztygiel, Karolina Paluchiewicz, Oliwier Waszkiewicz, Adrian Radziwoński
TYTUŁ NAJLEPSZEGO MÓWCY DEBATY PO STRONIE PROPOZYCJI ZDOBYŁA Emilia Wysztygiel
PO STRONIE OPOZYCJI  NAJLEPSZYM MÓWCĄ ZOSTAŁ Max Kutyriov
Debata była zdalnym spotkaniem sparingowym po kolejnej odbytej 5 listopada przez klasę 1a sesji warsztatów debat oksfordzkich w ramach projektu "Popularyzacja debat oksfordzkich w Polsce" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Marta Cichosz
Czytaj dalej...

Log in