Przetargi

Super User

Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania

W dniach 14-19.06.2021 odbyły się pierwsze dwa wyjazdy na szkolenia zagraniczne w ramach projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W kursie ‘Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach’ , który odbył się w Barcelonie uczestniczyły pani Barbara Kalinowska i pani Ewa Zaniewska. Ten kurs był skierowany do nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się czym jest ‘mindfulness’ (uważność) , w jaki sposób może ona przynieść korzyści im samym, jak i ich uczniom. Budując solidne podstawy do własnej praktyki w trakcie kursu, uczestniczki dowiedziały się, jak uważność można kultywować w praktyce. W trakcie trwania kursu panie wice-dyrektor prowadziły dziennik swoich doświadczeń, który pozwolił im zbudować własną uważność, doświadczając jej korzyści z pierwszej ręki. Zestaw ‘praktyk Mindfulness’ , które uczestniczki poznały dzięki szkoleniu, pozwoli im wprowadzać dobre rozwiązania do własnego warszatu pracy nad sobą oraz w pracy z uczniami.
Czytaj dalej...

PO WER

ue

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białymstoku rozpoczął 31.12.2019 roku realizację projektu „Żeby znowu chcieć - w poszukiwaniu motywacji i radości z nauczania” o numerze 2019-1-PL01-KA101-064598 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. W projekcie weźmie udział 10 nauczycieli z ZSO Nr 3 w Białymstoku, którzy wyjadą na zagraniczne kursy i szkolenia. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz jej praktycznego wykorzystania w rozwoju zawodowym i osobistym. Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności kadry edukacyjnej dla podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacji metodycznych. Udział nauczycieli w projekcie mobilności podniesie również świadomość i wiedzę nauczycieli w zakresie tematyki radzenia sobie ze stresem, a kursy innowacji metodycznych pomogą przeciwdziałać syndromowi wypalenia zawodowego oraz pozwolą na nowo czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu. Projekt będzie nowym doświadczeniem w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych i szeroko rozumianego rozwoju osobowego. Nauczyciele nabędą pewności w poruszaniu się w sferze międzynarodowej oraz zdobędą doświadczenie w obszarze organizowania mobilności dla nauczycieli. Udział w projekcie wpłynie pozytywnie na kreowanie dobrego wizerunku naszej szkoły - szkoły na miarę czasów, z profesjonalnie wykwalifikowaną, mobilną kadrą pedagogiczną. Realizacja projektu przyczyni się do tego, że nauczyciele staną się bardziej otwarci na nowości, chłonni wiedzy i nowych rozwiązań, będą ciągle doskonalić swoje umiejętności i modyfikować swój warsztat pracy.

Nauczyciele pragnący wziąć udział w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem zgłoszeniowym do projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Oba dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u koordynatora projektu p. Katarzyny Dral. Termin rekrutacji upływa z dn. 01.02.2020r. Wyniki rekrutacji dostępne będą w sekretariacie szkoły w dn.07.02.2020r.

Czytaj dalej...

Drodzy Absolwenci -" Są w życiu chwile, które pozostają ...."

Są w życiu chwile, które pozostają,
chociaż czas mija, one nie mijają.
I osoby są takie, które raz poznane,
mile bywają w życiu wspominane.”
Wisława Szymborska

Drodzy Absolwenci
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Białymstoku

Dzień 30.04.2021 roku to szczególny dzień w kalendarzu uroczystości szkolnych i z pewnością zapadnie nam wszystkim w głębokiej pamięci. To dzień, na który czekaliśmy 3 lata. To dzień, w którym powinniśmy wszyscy spotkać się w szkole i świętować jej ukończenie. Tak było zawsze. Niestety, od ponad roku większość czasu spędzamy w izolacji domowej. Dom zamieniamy w szkołę, a Rodzice często w miejsce pracy. Długotrwałe zdalne nauczanie bardzo ograniczało kontakty z kolegami, nauczycielami, których wszystkim nam bardzo brakowało.

Dzisiaj mam nadzieję w domowym zaciszu, mimo wszystko z radością i optymizmem pomyślcie, że kończy się bardzo ważny etap w waszym życiu. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy. W tym dniu absolwenci opuszczali mury swojej szkoły ze świadectwem jej ukończenia, wielu z dyplomami za szczególnie wyróżniające wyniki w nauce, dyplomami za osiągnięcia w różnych olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, osiągnięcia artystyczne, aktywną działalność w wolontariacie, za prace na rzecz szkoły i środowiska.

Gratuluję wszystkim z całego serca ukończenia szkoły - zapisujecie w niej kolejna kartę historii. Zawsze istniało głębokie przekonanie, że „Trójka” to szkoła, którą warto wybrać, bo atmosfera w niej sprzyja zdobywaniu wiedzy i rozwojowi osobowości uczniów. Zawsze była szkołą przede wszystkim dla tych, którzy mają duży potencjał, lubią i chcą się uczyć oraz rozwijać swoje pasje.

Na uroczystości z okazji zakończenia szkoły z ogromna przyjemnością wręczałam również listy gratulacyjne Rodzicom absolwentów osiągających najwyższe wyniki na świadectwie ukończenie szkoły, Rodzicom, którzy współpracowali ze szkołą i zawsze można było nich liczyć.

Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice, to wszystko na Was czeka.

Drodzy absolwenci dla każdego z Was okres pobytu w naszym liceum to z pewnością czas zdobywania i pogłębiania wiedzy, to okres wytężonej pracy, dojrzewania, podejmowania pierwszych ważnych życiowych decyzji, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Czas pobytu w liceum to wiele chwil szczęścia i radości, ale czasem smutku i żalu. Mijają trzy lata, które jak sądzę nie są stracone. Chciałabym abyście chwile i sytuacje, które w tej szkole były dla Was trudne puścili w niepamięć, a zostawili w pamięci te najbardziej przyjemne i sympatyczne. Wierzę, że tych zdarzeń miłych było zdecydowanie więcej. Mam nadzieje, że będziecie mile wspominali naszą szkołę, nauczycieli i pracowników oraz swoich młodszych kolegów i koleżanki. Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. Fragment Waszej drogi życiowej związany z tą szkołą powoli, nieubłaganie dobiega końca. Kiedy za kilka, kilkanaście lat, gdy spojrzycie wstecz, zapewne będziecie chcieli wychwycić każde, nawet najdrobniejsze wspomnienie i przywrócić je Waszej pamięci. Każdy dzień spędzony w szkole, każdą lekcję, każdy dzwonek, każde wydarzenie, każdą twarz przewijającą się w salach lekcyjnych i na korytarzu, każdą chwilę. Pragnęłabym, aby były to miłe wspomnienia.

Życzę wszystkim, aby spełniły się wasze marzenia i cele które sobie stawiacie udało się zrealizować, a kiedyś gdy spotkamy się po latach można Was było zobaczyć jako ludzi szczęśliwych i zadowolonych i usłyszeć słowa: ta szkoła to moja szkoła - wiele się tutaj nauczyłam.

Już wkrótce w skupieniu pochylicie się nad arkuszami maturalnymi. Poczujecie wagę tego wydarzenia – egzaminu dojrzałości, który będzie poważnym sprawdzianem waszej wiedzy, ale także odporności i wewnętrznej siły. To wynik tego egzaminu stanie się przepustką do kolejnego etapu w życiu. Mocno wierzymy, że sprostacie temu zadaniu, bo jesteście bardzo mądrymi młodymi ludźmi.

W imieniu własnym i całej Rady Pedagogicznej serdecznie Was pozdrawiam i do miłego zobaczenia.

Małgorzata Górniak
Dyrektor Szkoły
Czytaj dalej...

Log in