Logo
Wydrukuj tę stronę

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka

24.02.2014 r. została zawarta umowa pomiędzy: Politechniką Białostocką, reprezentowaną przez Rektora Politechniki Białostockiej, prof. dr. hab. inż. Lecha Dzienisa a III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, mgr Małgorzatę Górniak.

Obraz3

 

III Liceum Ogólnokształcące | ul. Pałacowa 2/1, 15-042 Białystok, Poland | Telefon: +48 85 741 60 33