Przetargi

Zapytanie ofertowe - remont sal

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku ul.Pałacowa 2/1, w imieniu którego działa Dyrektor zaprasza do złożenia ofert na wykonanie roboty remontowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 pkt.8 Pzp.

Zapytanie ofertowe pdf icon

Formularz oferty pdf icon

Wzór umowy pdf icon

Oświadczenie wykonawcy pdf icon

 

Log in