Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w ZSO Nr 3 w Białymstoku.

W wyniku zakończonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez NZOZ „KAMEN” Białystok, ul. Gen.J.Bema 2/222.

Log in