Profile klas

Rodzice

Rodzice (3)

Rada Rodziców przy III LO

Numer konta Rady Rodziców: 95 1500 1344 1213 4003 4389 0000

Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2015/2016 PRR_2016-2017
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2014/2015 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2013/2014 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2012/2013 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2011/2012 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2010/2011 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2009/2010 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2008/2009 pdf icon
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców w r. szkolnym 2007/2008 pdf icon

Sprawozdanie z wykonania budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015 pdf icon

Czytaj dalej...

Terminarz II semestru

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2019/2020 - II semestr
Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.        

6.02.2020

czwartek

17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas II i III z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

2.        

13.02.2020

czwartek

16.30

Spotkanie Zespołów Wychowawczych kl. I, II, III

3.        

    17.00

Spotkanie Rodziców uczniów klas I po PG i SP z Wychowawcami w wyznaczonych salach

(Parking dla Rodziców przy Urzędzie Miejskim – wjazd od ul. Ogrodowej)

4.        

20. 02. 2020

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Szkolenie ,,Ocenianie kształtujące w praktyce szkoły ponadpodstawowej” Prowadzenie Maria Bartnicka

5.        

21. 02. 2020

piątek

  Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (klasy humanistyczne)

6.        

19.03.2020

czwartek

do 12.00

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III

7.        

19.03.2020

czwartek

16.30

Spotkanie Zespołów Wychowawczych

8.        

19.03.2020

czwartek

17.00 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas z nauczycielami

9.        

23.-25. 03. 2020

poniedziałek, wtorek, środa

  Rekolekcje Wielkopostne

10.     

26.03.2020

czwartek

12.00 – 16.00

Dzień Otwarty

11.     

27.03.2020

piątek

  Dzień Teatru

12.     

9. 04 – 14.04.2020

czwartek - wtorek

  Wiosenna przerwa świąteczna

 

13.     

16.04.2020

czwartek

  Spotkanie Zespołów Wychowawczych

14.     

16. 04.2020

czwartek

12.00

Uroczystość wręczenia Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło, udział biorą wszystkie kl. I po GIM oraz kl. I a, b, c po SP

15.     

17.04.2020

piątek

do 12.00

Ostateczny termin wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach III (o godz. 12.00 nastąpi zablokowanie systemu, jeśli chodzi o klasy III)

16.     

20. 04.2020

poniedziałek

  Dzień wolny od zajęć edukacyjnych (Wielkanoc w wyznaniu prawosławnym)

 1.  
21.04.2020

wtorek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Klasyfikacja końcowa uczniów klas III oraz przypomnienie procedur maturalnych

Ankieta – ewaluacja wewnętrzna (w przerwie)

 1.  
22.04.2020

środa

do 12.00

Złożenie przez wychowawców klas III do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw ukończenia szkoły, nagród, listów gratulacyjnych

 1.  
24.04.2020

piątek

8.15

Lekcje skrócone dla kl. I i II zaczną się od godz. 10.00

Zakończenie roku w klasach III (uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród oraz wręczenie aktów nadania tytułu „Przyjaciel Trójki” rodzicom uczniów klas III).

 1.  
04,05,06. 05.2020

poniedziałek, wtorek,

środa

  Dni wolne (matury)

 1.  
14.05.2020

czwartek

  Spotkanie Zespołów Wychowawczych

 1.  
19.05.2020

wtorek

do 12.00

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniom klas I i II

 1.  
druga połowa maja 2020

    Matury próbne dla klas drugich

 1.  
9.06. 2020

wtorek

10.00

III Uczniowska Konferencja Naukowa – klasy II

 1.  
12.06.2020

piątek

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 1.  
18. 06. 2020

czwartek

  Spotkanie Zespołów Wychowawczych

 1.  
19.06.2020

piątek

do 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II

 1.  
23.06.2020

wtorek

9.00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

 1.  
25.06.2020

czwartek

do 12.00

Złożenie do podpisu Dyrektorowi Szkoły świadectw, nagród, listów gratulacyjnych przez wychowawców klas I i II

 1.  
26.06.2020

piątek

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 1.  
26.06.2020

piątek

11.00

Rada Pedagogiczna – podsumowanie działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2019/2020

W czasie rekolekcji wielkopostnych będą skrócone lekcje oraz inny rozkład lekcji, ponieważ nauczyciele języka polskiego i języków obcych zamiast lekcji będą prowadzić próbne ustne egzaminy maturalne dla uczniów klas trzecich.

Czytaj dalej...

Terminarz I semestru

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2019/2020 - I semestr


L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.     

02.09.2019

poniedziałek

9.00 klasy I po gimnazjum

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego. Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach: diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego (oprócz kl. I c )

2.     

10.00 klasy I po szkole podstawowej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego. Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach: diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego (oprócz kl. I c )

3.     

11.00

klasy II i III

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna).

4.     

03. 09. 2019

wtorek

9.00- 15.00

Przesłuchania uczennic klas I po gimnazjum do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w czytelni

5.     

04. 09. 2019

środa

9.00- 15.00

Przesłuchania uczennic klas I po szkole podstawowej do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w czytelni

6.     

04.09.2019

środa

17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas I po gimnazjum i po szkole podstawowej (duża sala gimnastyczna - prezentacja szkoły). Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach

7.     

5. 09. 2019

czwartek

16.30

17.00

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas III dotyczące organizacji studniówki w sali 249 (p. Dral, p. Łupińska).

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas II dotyczące organizacji połowinek w sali 245 (p. Klimiuk)

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas II i III (duża sala gimnastyczna).

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

8.     

6. 09. 2019

piątek

  Ostateczny termin przekazania uczniom klas I przez nauczycieli języka polskiego zakresu obowiązującego na obowiązkowym I etapie Konkursu o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

9.     

12.09.2019

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczo - profilaktycznego, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN. Analiza wyników egzaminów maturalnych.

10. 

16. – 17. 09. 2019

poniedziałek-wtorek

  Wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych po gimnazjum

11. 

18. – 19. 09. 2019

środa -czwartek

  Wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych po szkole podstawowej.

12. 

27. 09.2019

piątek

  Przeprowadzenie I etapu Konkursu o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (wszystkie klasy I na tej samej godzinie lekcyjnej – test wiedzy, wyłaniający pięciu najlepszych uczniów z każdej klasy)

13. 

30.09.2019

poniedziałek

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

14. 

04. – 06. 10. 2019

piątek - sobota

  Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

15. 

7. 10. 2019

poniedziałek

  II etap Konkursu o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (po pięciu najlepszych uczniów z każdej klasy I)

16. 

do 15. 10. 2019

wtorek

  Diagnoza wstępna – przeprowadzenie i sprawdzenie testów kompetencji w klasach I (j. polski,   matematyka) we wszystkich klasach na tym samym poziomie, historia – kl. I a, WOS - grupa z kl. I a; fizyka – kl. I b, c; informatyka kl. I b oraz grupa z kl. I c; geografia kl. I d; biologia kl. I e, f, g; chemia kl. I e, f, g;

17. 

16.10. 2019

środa

8.45

Msza Święta z okazji Jubileuszu 70-lecia III LO w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP

18.00

Molebień w Katedralnej Cerkwii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

18. 

17. 10. 2019

czwartek

10.00

Jubileusz 70-lecia III LO, w którym uczestniczą zaproszeni goście, wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i delegacje klas II i III

19. 

13.00

Wyjście do kina Helios w Galerii Biała, wszystkie klasy I, II i III wraz z Wychowawcami

20. 

16.00

Zjazd Absolwentów w III LO

21. 

19.00

Koncert Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w Auli Magna Pałacu Branickich

22. 

18. 10. 2019

piątek

10.00

Ślubowanie uczniów wszystkich klas I, Dzień Nauczyciela, przedstawienie stypendystów, podsumowanie Konkursu o K. K. Baczyńskim, spektakl z Jubileuszu 70-lecia III LO

23. 

20.00

Bal Absolwentów w restauracji Santana

24. 

22. 10. 2019

wtorek

15.20

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. III z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym/Psychologiem

25. 

24. 10. 2019

czwartek

15.20

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym/Psychologiem

26. 

16.15

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym/Psychologiem

27. 

17.00

Otrzęsiny klas pierwszych (p. Bartnicka – Łętowska, p. A. Awier)

28. 

9.11.2018

piątek

11.11

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości (uroczyste ogólnoszkolne odśpiewanie Hymnu Narodowego koordynowane przez Chór)

29. 

11. 2019

    Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (pp i pr), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

30. 

14.11.2019

czwartek

16.30

Spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III

17.00-19.00

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców Uczniów klas I, II i III.

31. 

15. 11. 2019

piątek

18.00-24.00

Połowinki klas II

32. 

11. 12. 2019

środa

11.00-13.00

XIX Kongres Europejski

33. 

12. 12. 2019

czwartek

15.45

Spotkanie Zespołu Wychowawczego wszystkich klas I, II z Dyrektorem, Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym / Psychologiem

34. 

16.00

Spotkanie Zespołu Wychowawczego wszystkich klas III z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym/Psychologiem

35. 

16.30

Rada szkoleniowa +analiza testów kompetencji + losy absolwentów

36. 

13. 12. 2019

piątek

  Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

37. 

19. 12. 2019

czwartek

  Wigilia Rady Pedagogicznej.

38. 

20. 12. 2019

piątek

  Wigilie klasowe. Koncert Bożonarodzeniowy.

39. 

23.12 – 31.12.2019

poniedziałek - wtorek

  Zimowa przerwa świąteczna.

40. 

15.01.2020

środa

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

41. 

16.01.2020

czwartek

15.45

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I, II z Dyrektorem, Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym / Psychologiem.

42. 

16.00

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. III z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym / Psychologiem.

43. 

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2019/2020.

44. 

01.02.2020

sobota

19.00

Studniówka

45. 

20.01. – 02.02.2020

    Ferie zimowe.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Log in