Osiągnięcia

Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku

5 września 2019 r. w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020, podczas której wręczono akty stypendialne za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019 oraz akty przyznające stypendia artystyczne oraz stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły.
Za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2019/2020 - stypendium otrzymała Julia Borowska, absolwentka III LO.
Za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów za rok szkolny 2019/2020 stypendia otrzymali: uczniowie kl. II b: Dawid Chomicki, Justyna Dobrzyńska, Sebastian Grosfeld, Mateusz Lewocz, Rafał Ostapowicz, Paweł Siemieniuk, Radosław Sienkiewicz, uczennice kl. III b: Aleksandra Bura, Katarzyna Rogalska, Wiktoria Wawer, uczniowie kl. III c: Michał Dzienisik, Mateusz Kirpsza, Hubert Soroka, Piotr Szuflicki, Mateusz Tekin.
W dziedzinie twórczości artystycznej akty stypendialne otrzymały członkinie Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III LO w Białymstoku: Natalia Gawędzka, Joanna Wawrzeniuk, Emilia Malewska, Anna Stasiulewicz, Magdalena Ułanowska, Natalia Pawlaczyk, Izabela Woronowicz, Julia Krzymińska, Wiktoria Pietraszewicz, Faustyna Nowik, Gabriela Górska, Natalia Jasińska, Weronika Nieścieruk, Zuzanna Przygoda, Roksana Skrzypko, Paulina Puszko, Ewa Górska, Klaudia Zaremba, Marta Nartowicz, Aleksandra Maliszewska, Martyna Kiewlicz.
Katarzyna Maciejuk


Fot. Katarzyna Maciejuk

Czytaj dalej...

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za rok szkolny 2015/2016

2 września 2016 r. w Auli Magna Pałacu Branickich wręczono akty stypendialne za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 oraz akty przyznające stypendia artystyczne oraz stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły.
Za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2016/2017 - stypendium otrzymała Patrycja Popielnickaja.
Za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów za rok szkolny 2015/2016 stypendia otrzymali:
1. Maciej Klimowicz – najwyższe przyznane stypendium
2. Piotr Wasilewski
3. Rafał Szyszko
4. Szymon Woronowicz
5. Jakub Świsłocki
6. Jan Karol Kowalczuk

W dziedzinie twórczości artystycznej, w kategorii: twórczość plastyczna na rok 2016/2017 - stypendium otrzymała Katarzyna Ewa Drągowska (jako jedyna w tej kategorii, spośród 13 stypendiów przyznanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
W dziedzinie twórczości artystycznej akt stypendialny otrzymała również Agata Kaczyńska, ucz. kl. III c.
W dziedzinie twórczości artystycznej, w kategorii: grupa artystyczna na rok 2016/2017 stypendia otrzymały:
1. Katarzyna Stepaniuk – Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta
2. Michalina Brańska – Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta
3. Agata Karny – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
4. Weronika Emilia Kosk – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
5. Joanna Łapicz – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
6. Paulina Januszewska – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
7. Joanna Drewnowska – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
8. Paulina Urbanowicz – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
9. Julia Hanna Kabać – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
10. Monika Andrzejuk – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
11. Ewelina Polkowska – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
12. Kinga Siemieniuk – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
13. Kamila Dunaj – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
14. Aleksandra Rusiłowicz – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
15. Agata Bińczak – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
16. Aleksandra Agnieszka Kossoń – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
17. Angelika Zaniewska – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
18. Sylwia Krysztopowicz – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO
19. Katarzyna Bieroza – Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO


fot. Katarzyna Maciejuk

Czytaj dalej...

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za rok szkolny 2014/2015

2 września 2015 r. w Auli Magna Pałacu Branickich wręczono akty przyznające stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/2015 oraz akty przyznające stypendia artystyczne oraz stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Natalia Dec, ucz. kl. II g, Maria Kluczyk, ucz. kl. III g, Kacper Rzeńca – absolwent III LO, Anna Ślósarz – absolwentka III LO, Karol Waleśkiewicz – absolwent III LO i Weronika Zimnoch – absolwentka III LO otrzymali stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce. Ewa Borowik – absolwentka III LO i Agata Kaczyńska, ucz. kl. II c zostały stypendystkami Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej. Akty stypendialne za innowacyjną myśl techniczną 2015 otrzymali Piotr Arciuch – absolwent III LO, Rafał Gołubowicz – absolwent III LO, Rafał Niewiński – absolwent III LO, Michał Trembowski - absolwent oraz Piotr Wasilewski, ucz. kl. II b.
Katarzyna Maciejuk


fot. Katarzyna Maciejuk

 

Czytaj dalej...

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2014-2015

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014-2015 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust.1 ww. ustawy o systemie oświaty:
1.      laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2.      laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3.      uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4.      uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym, tj. 2014/2015 ukończyli szkołę.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2013/2014 znajduje się na stronie internetowej http://www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce UCZNIOWIE/POMOC MATERIALNA, tytuł Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 23 czerwca 2015r.

Czytaj dalej...

Log in