Osiągnięcia

Medale „Diligentiae” 2016

Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO, Zuzanna Łętowska – absolwentka III LO oraz Joanna Radziwońska – nauczyciel historii Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO, Zuzanna Łętowska – absolwentka III LO oraz Joanna Radziwońska – nauczyciel historii

1 września 2016 r. w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył medale „Diligentiae” uczniom i nauczycielom białostockich szkół. Wśród uczniów III LO wyróżniona została Zuzanna Łętowska – absolwentka oraz pani Joanna Radziwońska – nauczyciel historii.
Medal Diligentiae został ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. W Białymstoku medale przyznawane są przez Prezydenta Miasta od 2004 roku.
Katarzyna Maciejuk


fot. Katarzyna Maciejuk

Log in