Osiągnięcia

Debata "Więcej korzyści jest z dawania aniżeli z brania"

10 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi odbyła się Szkolna Debata Samorządowa Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach XVII Białostockich Forum Szkół, w ktorej udział wzięły uczennice klasy IIG - Natalia Dec oraz Anna Okrasińska. Debata miała formę debaty oxfordzkiej z modyfikacjami, a teza brzmiała "Więcej korzyści jest z dawania aniżeli z brania".
Strona propozycji, w której były nasze uczennice wygrała ze znaczną przewagą. Debata ta była wynikiem i podsumowaniem projektu – Szkolne Debaty Samorządowe, który koordynowała i jednocześnie prowadziła warsztaty Urszula Chomik-Kraszewska – nauczyciel XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku. W celu przygotowania uczniów do debaty odbył się szereg zajęć m.in z komunikacji interpersonalnej, czy protokołu dyplomatycznego. 
Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia było  spotkanie z Wiceprezydentem Adamem Polińskim, który podziękował wszystkim uczestnikom wręczając wyróżnienia oraz upominki.
Natalia Dec, kl. IIg

Log in