Osiągnięcia

XXXV Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

W dn. 23 - 25 października 2015 r. odbył się XXXV Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. To nie tylko największy, ale i najbardziej renomowany konkurs chóralny adresowany do dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku został nagrodzony w kategorii młodzieżowych chórów do lat 21.
Chór pod dyrekcją p. Anny Olszewskiej zdobył:

  • Złoty Kamerton,
  • Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4.290,00 zł za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w tej kategorii),
  • Puchar Ministra Edukacji Narodowej (za zdobycie najwyższej punktacji w kategorii)
  •   Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (oraz album za najlepsze wykonanie utworu kompozytora regionu kujawsko-pomorskiego („Psalm 112” Aleksandry Brejzy),
  • nominację do udziału w 39. Bydgoskich Impresjach Muzycznych,
  • nagrodę dla dyrygenta ufundowaną przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Katarzyna Maciejuk


Log in