Osiągnięcia

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za rok szkolny 2014/2015

2 września 2015 r. w Auli Magna Pałacu Branickich wręczono akty przyznające stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/2015 oraz akty przyznające stypendia artystyczne oraz stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Natalia Dec, ucz. kl. II g, Maria Kluczyk, ucz. kl. III g, Kacper Rzeńca – absolwent III LO, Anna Ślósarz – absolwentka III LO, Karol Waleśkiewicz – absolwent III LO i Weronika Zimnoch – absolwentka III LO otrzymali stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce. Ewa Borowik – absolwentka III LO i Agata Kaczyńska, ucz. kl. II c zostały stypendystkami Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej. Akty stypendialne za innowacyjną myśl techniczną 2015 otrzymali Piotr Arciuch – absolwent III LO, Rafał Gołubowicz – absolwent III LO, Rafał Niewiński – absolwent III LO, Michał Trembowski - absolwent oraz Piotr Wasilewski, ucz. kl. II b.
Katarzyna Maciejuk


fot. Katarzyna Maciejuk

 

Log in