Osiągnięcia

VII edycja Białostockiego Testu Informatyków

Piotr Szuflicki, uczeń klasy 3c podczas VII edycji Białostockiego Testu Informatyków organizowanym przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej zajął 2 miejsce w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przypomnijmy, że Piotr w ubiegłym roku, zdobył w teście 1 miejsce i jest już posiadaczem indeksu Politechniki Białostockiej.
W konkursie wzięli udział studenci podlaskich uczelni oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zadania dotyczyły zagadnień z dziesięciu kategorii tematycznych: algorytmika, projektowanie obiektowe, bazy danych, znajomość języka Java, znajomość języka C#, znajomość języka C++, znajomość języka Python, technologie mobilne, technologie webowe, analiza danych. Pytania przygotowywali specjaliści z czternastu firm informatycznych.
Gratulujemy sukcesu!!!
Sylwia Żylińska-Awruk

Log in