Osiągnięcia

Pomagamy naszym rodakom na Litwie

29 listopada przekazaliśmy dary dzieciom z Domu Dziecka w Solecznikach oraz polskiej szkoły w Taboryszkach na Litwie. Bardzo dziękuję za ofiarność: klasie I eP z wychowawczynią p. A. Naborczyk, klasie IdP z wychowawczynią p. M. Schroeder, klasie II a z wychowawczynią p. M. Bartnicką- Łętowską, klasie II c z wychowawczynią p. A. Awier oraz klasie III e.
koordynator Małgorzata Łupińska wychowawczyni klasy III e

Log in