Osiągnięcia

Wyjście pod pomnik bł. Ks.Jerzego Popiełuszki

Pani Helena Maksiewicz wraz z uczniami klas: 1f, 2e, 2g oraz 3e kolejno w dniach od 17 do 19 X 2018 organizowała wyjście pod pomnik bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie losy Tego Wielkiego Kapłana i Męczennika, który uczył nas, byśmy dążyli zawsze do poznania prawdy i w swoim życiu przezwyciężali wszelkie zło dobrem. Modlitwa oraz zapalenie zniczy były wyrazem pamięci i okazją do podziękowania Ks. Jerzemu za ofiarę z życia, które to życie w bestialski sposób zabrali Mu w 1984 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.

Log in