Osiągnięcia

Grzegorz Turkowicz wśród laureatów IV Konkursu Literackiego im. Anny Markowej

Grzegorz Turkowicz, ucz. kl. III g zajął III miejsce w IV Konkursie Literackim im. Anny Markowej. Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Polskiej, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Rektora Uniwersytetu w Białymstoku. W tegorocznej edycji mottem były słowa "wiemy / wierzymy", zaczerpnięte z ostatniej książki Anny Markowej "Śmierć". Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopiśmie "Próby" oraz w gazecie "Kurier Poranny". http://ifp.uwb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=815:iv-edycja-2017-wiemy-wierzymy&catid=42:aktualno%C5%9Bci&Itemid=101
Katarzyna Maciejuk

Log in