Osiągnięcia

Adam Bajguz i Adam Skibicki stypendystami Ministerstwa Edukacji Narodowej

Miło nam poinformować, że dwaj nasi absolwenci z ubiegłego roku szkolnego Adam Bajguz oraz Adam Skibicki zostali uhonorowani Stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania.
Osiągnięcia Adama Bajguza to między innymi:
- III miejsce na świecie podczas International Statistical Literacy Project (międzynarodowy konkurs rozstrzygnięty podczas 60-tego Światowego Kongresu Statystyki w Rio de Janeiro w Brazylii); Organizatorzy: Międzynarodowy Instytut Statystyczny oraz Stowarzyszenie Międzynarodowe na rzecz Edukacji Statystycznej; Changes in activity of influenza virus in the Podlaskie Voivodeship in Poland in the years 2009-2013;
- I miejsce w kraju podczas Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych; Organizator: Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku; Zmiany w aktywności wirusa grypy w Polsce w województwie podlaskim w latach 2009-2013;
- II miejsce w kraju podczas XLV Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego; Organizator: Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; Charakterystyka warunków naturalnych w Polsce w oparciu
o dane meteorologiczne;

Osiągnięcia Adama Skibickiego to między innymi:
- Laureat III Stopnia,Wynik: 96/100 podczas IX Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, organizator Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
-„Konkurs EL – ROBO – MECH o indeks na dowolny kierunek prowadzony na Wydziale Mechanicznym lub Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej”, Politechnika Białostocka,
- Tytuł Młodego Naukowca E(x)plory podczas „Konkursu Naukowego E(x)plory 2016”
Opiekunem Adama Bajguza była Pani Małgorzata Schroeder.
Ewa Bogusz-Durczak

Log in