Osiągnięcia

I miejsce na GISday dla III LO

Dnia 16.11.2016r. klasy geograficzne pod opieką nauczycieli Joanny Kamockiej oraz Grzegorza Dąbrowskiego brały udział w wykładach i warsztatach organizowanych w ramach GISday przez Politechnikę Białostocka. Były to zajęcia przybliżające zastosowanie GISu w różnych dziedzinach,np: Gis w problemach przestrzennych Białegostoku", GIS w nauce i zarządzaniu przestrzenią" oraz wielu innych. Podsumowaniem spotkania był konkurs zorganizowany przez Koło Naukowe TechnoloGI. Nasi uczniowie z kl. IIc: Andrzej Lejman, Agnieszka Sokołowska, Magdalena Regucka, Anna Krysztopowicz oraz Emil Ostrowski z kl. III c zdobyli największą ilość punktów i zajęli pierwsze miejsce. Gratulacje.
Joanna Kamocka

Log in