Nagroda Dobrego Polaka

Nagroda Dobrego Polaka 2016

29 kwietnia 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączona z wręczeniem Nagrody Dobrego Polaka.
Ponad dwieście lat temu, 3 maja 1791 roku, Sejm Wielki uchwalił Konstytucję. Zajmuje ona szczególne miejsce wśród największych dzieł prawno – politycznych dawnej Rzeczpospolitej. Możemy szczycić się tym, że jest pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych.
Jesteśmy zobowiązani pamiętać o dziele Konstytucji 3 Maja, ponieważ pamięć historyczna jest fundamentem narodowej tożsamości. A jedynie narodowa tożsamość pozwala w pełni świadomie korzystać z największego dobra jakim jest wolność. Wolność bowiem nigdy nie jest dana raz na zawsze. Jest zadaniem, które musi podejmować każde nowe pokolenie.
Już po raz osiemnasty w czasie uroczystości została wręczona Nagroda Dobrego Polaka, której fundatorem jest były żołnierz AK, emerytowany nauczyciel – Pan Jan Żądło.
Wychowawcy klas zgłosili kapitule dziewięciu kandydatów do nagrody.
Decyzją kapituły w składzie: przewodniczący: Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Górniak, koordynator: pani Małgorzata Łupińska, psycholog: pani Ewa Bogusz-Durczak, nauczyciel wok: pani Krystyna Ratasiewicz, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Paulina Sewestian
w roku szkolnym 2015/2016 Nagrodą Dobrego Polaka zostali uhonorowani:
Anna Niewińska klasa II h
Jakub Siemieniuk klasa II c
Michał Sienkiewicz klasa II c
Karolina Sewastianowicz klasa II c

Nagrodę Dobrego Polaka może otrzymać uczeń, który:

  1. Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
  2. Jest wolny od nałogów i uzależnień
  3. Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
  4. W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
  5. Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania (w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
  6. Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
  7. Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
  8. W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
  9. Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem (bez wulgaryzmów) posługuje się językiem polskim

Koordynator kapituły Nagrody Dobrego Polaka Małgorzata Łupińska
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:


fot. Katarzyna Maciejuk

Log in