Nagroda Dobrego Polaka

XXII edycja Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło

15 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie (online) kapituły XXII edycji Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło z uczniami nominowanymi do nagrody. Nagroda Dobrego Polaka im. Jana Żądło jest fundowana od 1999 r. przez pana Jana Żądło (1928 - 2017) byłego żołnierza AK. Nagroda (w formie pieniężnego wsparcia) jest przyznawana uczniom III LO, którzy są wzorami osobowościowymi dla swoich rówieśników i swój wolny czas bezinteresownie poświęcają potrzebującym. Świętej pamięci Jan Żądło – niezwykły człowiek, pełen miłości do ludzi stał się Wielkim Nauczycielem naszej młodzieży, dzięki któremu uczniowie III Liceum mogli obcować z bliska z takimi wartościami jak: patriotyzm, wierność tradycji narodowej, dobro i wzajemny szacunek zrodzony z życzliwych relacji międzyludzkich.
Decyzją kapituły w roku szkolnym 2020/2021 Nagrodą Dobrego Polaka im. Jana Żądło zostali uhonorowani:
Gabriela Czarnowicz z klasy III c
Jakub Szymon Matysek z klasy II g


Skład Kapituły NDP: 
Dyrektor Małgorzata Górniak – Przewodnicza Kapituły NDP
Małgorzata Łupińska – nauczyciel, Koordynator NDP
Ewa Bogusz-Durczak - psychoog szkolny
Krystyna Ratasiewicz - nauczyciel
Kacper Mróz – ucz. kl. 2gG, Przewodniczący SU

Koordynator kapituły Małgorzata Łupińska

Log in