Studiuj w UMB

Uwaga! Stypendium socjalne!

Istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium szkolne (socjalne).
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium znajdują się na www.bialystok.pl/edukacja/stypendia
Termin składania wniosków – do 14 września 2015r.
wnioski proszę składać u pedagoga szkolnego/psychologa

Log in