Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych

Krystyna Ratasiewicz

XII Edycja Konkursu Wiedzy o Rosji

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce Oddział w Białymstoku było organizatorem Konkursu Wiedzy o Rosji. Tegoroczna edycja dotyczyła Syberii. Część pisemna odbyła się 27.03.2015r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, część ustna 01.04.2015r. w Muzeum Wojska w Białymstoku. Tematyka konkursu była bardzo obszerna, dotyczyła historii Syberii, jej kultury, położenia geograficznego, środowiska przyrodniczego oraz Syberii współczesnej. Miło jest nam poinformować, że bardzo dobre wyniki uzyskały uczennice naszego liceum. Natalia Karpiuk kl.III f - zdobyła tytuł laureata 3 miejsca, Weronika Pukszta kl.III f - uzyskała tytuł finalisty.
Gratulujemy serdecznie naszym uczennicom.
Anna Awier
Czytaj dalej...

Kacper Rzeńca laureatem VIII edycji Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

Kacper Rzeńca, uczeń klasy III C zdobył tytuł laureata I stopnia Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z geografii z elementami geologii, osiągając 3. wynik w kraju. Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy sukces tego niezwykle utalentowanego ucznia: w jego kolekcji znajdują się również zdobyte w poprzednich latach tytuły finalisty i laureata II stopnia ODI oraz tytuł laureata Olimpiady Geograficznej. Wyrazy szacunku za godne reprezentowanie naszej szkoły na arenie krajowej przez cały ten okres!
Joanna Kamocka

 

Czytaj dalej...

STEPHEN BĘDZIE REPREZENTOWAŁ POLSKĘ W TURCJI

Stephen Morawski, uczeń klasy II D, jedzie do Izmiru na 78. Sesję Międzynarodową Europejskiego Parlamentu Młodzieży.
Europejski Parlament Młodzieży jest niezależną, ponadpartyjną organizacją działającą od 2006 roku. EYP Poland organizuje symulacje obrad Parlamentu Europejskiego, dając młodym ludziom możliwość wymiany poglądów oraz zgłębienia wiedzy odnośnie polityki europejskiej. Najważniejszym wydarzeniem krajowym jest Narodowa Sesja Selekcyjna, podczas której przez niezależne jury wybierani są reprezentanci do udziału w sesjach międzynarodowych organizowanych przez zagraniczne oddziały EYP.
Podczas 11. Sesji Selekcyjnej, odbywającej się we wrześniu 2014 roku w Białymstoku Stephen został wyłoniony jako jeden z ośmiu reprezentantów Polski. Wykazał się szeroką wiedzą z zakresu polityki, ekonomii i nauk społecznych. Na tle innych uczestników wyróżniła go również doskonała znajomość języka angielskiego.
Wyjazd Stephen'a został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego oraz przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży "Przyjaciele z Osiedla".
Sponsorom serdecznie dziękujemy, a Stephen'owi życzymy udanego wyjazdu!
Iwona Waszczuk

 

Czytaj dalej...

Log in