Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych

Studiuj w UWB

W sobotę 16 listopada 2019 r. uczniowie klasy IeG,IfG oraz IgG pod opieką prof. Ewy Zakrzewskiej i prof. Anny Siemienkowicz uczestniczyli w wykładach i warsztatach na Wydziale Nauk o Zdrowiu w ramach projektu Studiuj w UMB. Młodzież została zapoznana z zasadami rekrutacji na ten wydział, poznała również działalność kół naukowych i wolontariatu na tym wydziale. Nasza młodzież wysłuchała wykładów dotyczących zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania, opieki nad pacjentem wymagającym intensywnej opieki medycznej. Uczniów zapoznano z pracą radiologa, logopedy, foniatry, pielęgniarki a także z trudną i odpowiedzialną pracą ratowników medycznych. Oprócz wykładów 62 uczniów po podzieleniu na grupy uczestniczyło w warsztatach w Zakładach: Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Biotechnologii Żywności, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pielęgniarstwa. Uczniowie mieli możliwość  poszerzenia swojej wiedzy z zakresu medycyny i biologii.
Anna Siemienkowicz i Ewa Zakrzewska

Log in