Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych

Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych

Uczniowie kl. I b uczestniczą w programie „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”, który dofinansowany jest ze środków z budżetu Miasta Białegostoku. W naszej szkole realizowany jest w terminie od 6. 11. 2017 – 8.12. 2017 roku. Koordynatorami programu są: Stowarzyszenie Schola Humana, Interdyscyplinarna komisja Naukowa do spraw Przemocy i Dyskryminacji, działająca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych
Cele programu:
- rozwijanie przez uczniów umiejętności społecznych, zwłaszcza budowania poczucia wspólnoty na poziomie lokalnym,
- zdobywanie przez uczniów wiedzy na temat praw człowieka / praw dziecka oraz ich respektowania,
- zdobywanie wiedzy na temat aktualnych problemów społecznych oraz możliwości ich rozwiązywania.
Uczniowie uczestniczą w cyklu 10 godzin zajęć prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych pięć dwuosobowych zespołów studentów z Wydziałów: Prawa oraz Pedagogiki i Psychologii. Tematyka warsztatów dotyczy czynników ryzyka i czynników chroniących, zwłaszcza w kontekście katalogu praw człowieka / praw dziecka (uwzględniającym prawa: osobiste, polityczne, socjalne, ekonomiczne oraz kulturalne). Szczególny nacisk jest kładziony na operacjonalizację katalogu praw, ich respektowania, z uwzględnieniem potencjałów środowiska lokalnego oraz działań na rzecz ich poszanowania.
Koordynatorzy szkolni: B. Kalinowska, K. Maciejuk

Log in