Robot Tryton

Krystyna Ratasiewicz

Godzina wychowawcza online

1 grudnia uczniowie klasy II eP w ramach godziny wychowawczej uczestniczyli w ciekawych zajęciach online dotyczących choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca. Lekcję poprowadziły Martyna Laszkiewicz z PTSF oraz nasza absolwentka Weronika Sokólska - przedstawicielka Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych.
Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną, której podstawowym objawem jest podwyższony poziom glukozy we krwi. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2000 r. było 171 mln ludzi chorych na cukrzycę, zaś w 2030 r. liczba ta ma ulec podwojeniu. Dzięki kreowaniu świadomości społecznej w zakresie opieki, prewencji i edukacji diabetologicznej możemy zatrzymać epidemię cukrzycy. Opieka farmaceutyczna w cukrzycy nie skupia się wyłącznie na prawidłowo prowadzonej farmakoterapii, ale także na profilaktyce i odpowiednio wczesnym wykryciu choroby, szczególnie u osób z grup ryzyka.
Uczniowie dowiedzieli się na zajęciach na czym polega cukrzyca, jakie są mechanizmy działania insuliny na komórki naszego organizmu. Jakie są przyczyny powstawania cukrzycy oraz w jaki sposób możemy jej zapobiegać.
Małgorzata Łupińska
nauczyciel biologii i wychowawca

Czytaj dalej...

Możemy pomóc!

Do końca listopada trwa akcja zbierania nowej bielizny i obuwia, oraz ciepłych kurtek głównie męskich, wypranych i w dobrym stanie, dla osób bezdomnych i ubogich w Centrum Pomocy Samarytanin. Z góry dziękujemy za pomoc i życzymy dużo zdrowia.
SZKOLNE KOŁO CARITAS
opiekun Beata Gołub
Czytaj dalej...

Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO

Od stycznia 2007 roku chór uczestniczy w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, obecnie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Projekt, będący pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki,  jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Anna Olszewska


 

Czytaj dalej...

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz trzynasty obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach(EAAD, ang. EuropeanAntibioticAwareness Day). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek  Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for DiseasePrevention and Control).
W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach(WAAW, ang. World AntibioticAwarenessWeek), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.
Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny  narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej. W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserveantimicrobials" WHO).
Przekaz kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2020:
Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe. 
Antybiotyki:
  • nie działają na wirusy,
  • działają na bakterie,
  • naużywane tracą skuteczność,
Pamiętaj!
  • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,
  • Stosuj się do zaleceń lekarza,
  • Nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej
  • Nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach
PRZECIWDZIAŁAJ ZAKAŻENIOM:
  • Często myj lub dezynfekuj ręce
  • Zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej
  • Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych 

PAMIĘTAJMY! Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania. 
Zapraszam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykachdostępnymi na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”:
antybiotyki
Ulotka kampanii

Małgorzata Łupinska 


Czytaj dalej...

Log in