Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy

Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej

Informujemy, że można ubiegać się o Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie.
Szczegóły oraz wniosek do pobrania na stronie: https://liblink.pl/e12j4sIqEA
Uczniowie ubiegający się o stypendium proszeni są o dostarczenie wniosków w wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia artystyczne do gabinetu pedagoga/psychologa do dnia 28 października 2021r.
Ewa Bogusz-Durczak

Log in