Programowanie robotów metodą PBL

Krystyna Ratasiewicz

Artykuł pani prof. Maryli Boćkowskiej, zamieszczony w Podlaskich Wieściach Oświatowych (luty 2020) - "Szkoła jest jak scena." Zapraszamy do lektury.

Szkoła jest jak scena
„To, co dzieje się w szkole, to sztuka teatralna”, pisał Andrzej Jankowski w książce „Uczeń w teatrze życia szkolnego”. Aktorami są nauczyciel i uczniowie, scena to szkolna klasa, a kulisy to toaleta, pokój nauczycielski i szkolne korytarze. Czy to prawda?
Dzwonek na lekcje. Przed nami 45 minut. Będzie nudnie, albo ciekawie. To zależy od dwóch stron - nauczyciela i uczniów.
Poznawanie uczniów w klasie może być interesujące, podobnie jak czytanie baśni, interpretowanie poezji, czy recytowanie monologu Hamleta. Może wzbogacać nasz sposób myślenia i rozszerzać horyzonty, wpływać na relacje i atrakcyjność interpersonalną.
Szkoła jest jak scena. Poszczególne lekcje można uznać za spektakle, które wzbudzą albo szacunek i empatię, albo spotkają się z niechęcią i krytyką. Nauczyciele i uczniowie odgrywają ustalone role. Przebieg lekcji to pewnego rodzaju scenariusz, który ze względu na różne potrzeby rzeczywistości szkolnej i tradycji pedagogicznej, nauczyciel może modyfikować.
Praca nauczyciela podobnie jak i aktora ma swoje blaski i cienie. Życzenia z okazji Dni Edukacji Narodowej, kwiaty i uściski uczniów to jedna strona medalu. Codzienność wygląda inaczej.
Osoby, które wybierają pracę pedagogiczną, muszą posiadać szczególne predyspozycje, bo tak naprawdę nauczyciel musi być jednocześnie psychologiem, terapeutą i... aktorem. I właśnie to bycie aktorem wiąże się z pasją prowadzenia zajęć, w taki sposób, by uczniowie zapomnieli o telefonach komórkowych, po cichu ukrywanych pod ławką szkolną.
Szkoła to skomplikowana, złożona rzeczywistość subiektywnych znaczeń, skojarzeń, odczuć i wrażeń. Tworzą ją przecież ludzie, którzy wnoszą do niej swoje sposoby widzenia świata. Na zagadnienie to zwrócił uwagę socjolog Piotr Mikiewicz. Według niego można spojrzeć na nauczyciela jako "aktora społecznego świata szkoły". W swoich rozważaniach odwołał się on do badań Andrzeja Janowskiego, który wymienił kilka istotnych aspektów zawodu nauczyciela. Przede wszystkim jest to zaangażowanie. W charakter tej pracy, podobnie jak w pracę aktora wpisane jest poczucie misji i właśnie zaangażowanie. Praca nie ogranicza się tylko do ustalonych godzin w tygodniu, ale wciąga i angażuje sporą część życia osobistego osób, które go wykonują. Podkreślił on także, że nauczyciel, by w pełni realizować zadania związane z dydaktyką i wychowaniem, musi się porozumieć z klasą, a to oznacza poznanie uczniów, wejście w ich światy, zapoznanie się z ich problemami. Na zjawisko to zwrócił także uwagę Jerzy Stuhr (rektor PWST w Krakowie w latach 2002-2008) w rozmowie z Marcinem Perą wyznał, że "ci, dla których zawód aktora jest pasją, pewnie będą mieli trudności w zdobyciu popularności, a liczy się jeszcze oddanie, poświęcenie zawodowi. Ale to my, jako nauczyciele, musimy studentom uświadomić trudne drogi aktorstwa i pomagać im w wyborach życiowych, stać na straży ich edukacji".
Dzwonek na przerwę. Minęło 45 minut. Zakończyła się lekcja. Może udało się nam, jako nauczycielom pomóc uczniom poruszać po trudnych drogach nauki i stać na straży ich edukacji. Może nikt nie wyjął komórki, by wysłać esemesa. Może uczniowie opuszczając salę lekcyjną rozmawiają o tym, co było na zajęciach. Może będą chętnie czekać na kolejną lekcję, tak jak na występ ulubionego bohatera w kinie. Może nauczyciel usłyszy oklaski, tak jak aktorzy brawa, zanim zejdą ze sceny...
Maryla Boćkowska
nauczyciel języka polskiego
III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku


 

Czytaj dalej...

Dzień Otwarty UMB

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMB zaprasza na Dzień Otwarty UMB, realizowany w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbędzie się 4 czerwca 2020 r. na dziedzińcu Pałacu Branickich i w budynkach dydaktycznych umiejscowionych w pobliżu pałacu. W programie m.in.: warsztaty szycia chirurgicznego i interaktywne prezentacje przygotowane przez studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMB. Szczegółowy program znajduje się na stronie www.umb.edu.pl/dzien_otwarty.

W tym roku nastąpiły zmiany w ofercie edukacyjnej dotyczące:
1. Kryteriów przyjęć na kierunku Analityka Medyczna - od tego roku warunkiem wstępu będzie wynik tylko z jednego przedmiotu, do wyboru: biologia, chemia, matematyka lub fizyka, poziom rozszerzony lub podstawowy.
2. Pojawił się nowy kierunek: Higiena Stomatologiczna, realizowany w ramach projektu "Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym"

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przyjęć na stronie: www.umb.edu.pl w zakładce Rekrutacja
Czytaj dalej...

XXII Edycja Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło

Dyrektor Szkoły informuje uczniów o możliwości uzyskania Nagrody Dobrego Polaka im. Jana Żądło w roku szkolnym 2019/2020.
Wytypowane przez wychowawcę i zespół klasowy osoby należy zgłosić do koordynatora Kapituły Nagrody Dobrego Polaka p. Małgorzaty Łupińskiej do13 marca 2020r.
Charakterystykę kandydata proszę przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nagrodę może otrzymać uczeń, który:

  1. Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
  2. Jest wolny od nałogów i uzależnień
  3. Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
  4. W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
  5. Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania ( w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
  6. Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
  7. Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
  8. W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
  9. Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem (bez wulgaryzmów ) posługuje się językiem polskim
Kandydaci powinni posiadać udokumentowaną działalność na rzecz innych.
koordynator kapituły Małgorzata Łupińska
Czytaj dalej...

Log in