Programowanie robotów metodą PBL

Super User

Terminarz I semestru

TERMINARZ   PRAC RADY PEDAGOGICZNEJ
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
w roku szk. 2019/2020 - I semestr


L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Wydarzenie

1.     

02.09.2019

poniedziałek

9.00 klasy I po gimnazjum

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego. Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach: diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego (oprócz kl. I c )

2.     

10.00 klasy I po szkole podstawowej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna) z udziałem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego. Spotkanie z Wychowawcami w wyznaczonych salach: diagnoza wstępna dla uczniów kl. I – test poziomujący z języka angielskiego (oprócz kl. I c )

3.     

11.00

klasy II i III

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (duża sala gimnastyczna).

4.     

03. 09. 2019

wtorek

9.00- 15.00

Przesłuchania uczennic klas I po gimnazjum do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w czytelni

5.     

04. 09. 2019

środa

9.00- 15.00

Przesłuchania uczennic klas I po szkole podstawowej do Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w czytelni

6.     

04.09.2019

środa

17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas I po gimnazjum i po szkole podstawowej (duża sala gimnastyczna - prezentacja szkoły). Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów klas I z Wychowawcami w wyznaczonych salach

7.     

5. 09. 2019

czwartek

16.30

17.00

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas III dotyczące organizacji studniówki w sali 249 (p. Dral, p. Łupińska).

Zebranie po jednym przedstawicielu rodziców uczniów wszystkich klas II dotyczące organizacji połowinek w sali 245 (p. Klimiuk)

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami Uczniów klas II i III (duża sala gimnastyczna).

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły zebranie Rodziców Uczniów z Wychowawcami w wyznaczonych salach.

8.     

6. 09. 2019

piątek

  Ostateczny termin przekazania uczniom klas I przez nauczycieli języka polskiego zakresu obowiązującego na obowiązkowym I etapie Konkursu o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

9.     

12.09.2019

czwartek

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej.

Przedstawienie przez Dyrektora planu nadzoru pedagogicznego. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, programu wychowawczo - profilaktycznego, projektu ewaluacji wewnętrznej, planu WDN. Analiza wyników egzaminów maturalnych.

10. 

16. – 17. 09. 2019

poniedziałek-wtorek

  Wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych po gimnazjum

11. 

18. – 19. 09. 2019

środa -czwartek

  Wyjazd integracyjny dla uczniów wszystkich klas pierwszych po szkole podstawowej.

12. 

27. 09.2019

piątek

  Przeprowadzenie I etapu Konkursu o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (wszystkie klasy I na tej samej godzinie lekcyjnej – test wiedzy, wyłaniający pięciu najlepszych uczniów z każdej klasy)

13. 

30.09.2019

poniedziałek

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta.

14. 

04. – 06. 10. 2019

piątek - sobota

  Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy

15. 

7. 10. 2019

poniedziałek

  II etap Konkursu o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (po pięciu najlepszych uczniów z każdej klasy I)

16. 

do 15. 10. 2019

wtorek

  Diagnoza wstępna – przeprowadzenie i sprawdzenie testów kompetencji w klasach I (j. polski,   matematyka) we wszystkich klasach na tym samym poziomie, historia – kl. I a, WOS - grupa z kl. I a; fizyka – kl. I b, c; informatyka kl. I b oraz grupa z kl. I c; geografia kl. I d; biologia kl. I e, f, g; chemia kl. I e, f, g;

17. 

16.10. 2019

środa

8.45

Msza Święta z okazji Jubileuszu 70-lecia III LO w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP

18.00

Molebień w Katedralnej Cerkwii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

18. 

17. 10. 2019

czwartek

10.00

Jubileusz 70-lecia III LO, w którym uczestniczą zaproszeni goście, wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i delegacje klas II i III

19. 

13.00

Wyjście do kina Helios w Galerii Biała, wszystkie klasy I, II i III wraz z Wychowawcami

20. 

16.00

Zjazd Absolwentów w III LO

21. 

19.00

Koncert Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego w Auli Magna Pałacu Branickich

22. 

18. 10. 2019

piątek

10.00

Ślubowanie uczniów wszystkich klas I, Dzień Nauczyciela, przedstawienie stypendystów, podsumowanie Konkursu o K. K. Baczyńskim, spektakl z Jubileuszu 70-lecia III LO

23. 

20.00

Bal Absolwentów w restauracji Santana

24. 

22. 10. 2019

wtorek

15.20

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. III z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym/Psychologiem

25. 

24. 10. 2019

czwartek

15.20

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. II z Dyrektorem, Pedagogiem Szkolnym/Psychologiem

26. 

16.15

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym/Psychologiem

27. 

17.00

Otrzęsiny klas pierwszych (p. Bartnicka – Łętowska, p. A. Awier)

28. 

9.11.2018

piątek

11.11

Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości (uroczyste ogólnoszkolne odśpiewanie Hymnu Narodowego koordynowane przez Chór)

29. 

11. 2019

    Matury próbne dla klas trzecich z matematyki (pp i pr), z języka polskiego (pp i pr), z języka angielskiego (pp i pr) oraz z pozostałych przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów

30. 

14.11.2019

czwartek

16.30

Spotkanie wszystkich zespołów wychowawczych kl. I, II i III

17.00-19.00

Konsultacje ze wszystkimi Nauczycielami dla Rodziców Uczniów klas I, II i III.

31. 

15. 11. 2019

piątek

18.00-24.00

Połowinki klas II

32. 

11. 12. 2019

środa

11.00-13.00

XIX Kongres Europejski

33. 

12. 12. 2019

czwartek

15.45

Spotkanie Zespołu Wychowawczego wszystkich klas I, II z Dyrektorem, Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym / Psychologiem

34. 

16.00

Spotkanie Zespołu Wychowawczego wszystkich klas III z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym/Psychologiem

35. 

16.30

Rada szkoleniowa +analiza testów kompetencji + losy absolwentów

36. 

13. 12. 2019

piątek

  Termin poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

37. 

19. 12. 2019

czwartek

  Wigilia Rady Pedagogicznej.

38. 

20. 12. 2019

piątek

  Wigilie klasowe. Koncert Bożonarodzeniowy.

39. 

23.12 – 31.12.2019

poniedziałek - wtorek

  Zimowa przerwa świąteczna.

40. 

15.01.2020

środa

do godz. 12.00

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

41. 

16.01.2020

czwartek

15.45

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. I, II z Dyrektorem, Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym / Psychologiem.

42. 

16.00

Spotkanie Zespołu Wychowawczego kl. III z Wicedyrektorem, Pedagogiem Szkolnym / Psychologiem.

43. 

16.30

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze roku szk. 2019/2020.

44. 

01.02.2020

sobota

19.00

Studniówka

45. 

20.01. – 02.02.2020

    Ferie zimowe.

Czytaj dalej...

Dzwonki

Lekcje 45 min.

18.15 – 9.00

29.10 – 9.55

310.05 – 10.50

411.00 – 11.45

512.00 – 12.45

612.50 – 13.35

713.40 – 14.25

814.30 – 15.15

915.20 – 16.05

1016.10 – 16.55

Czytaj dalej...

Dni wolne

Zaplanowane dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 bez odpracowania:

 • 7 stycznia 2020 (wtorek) Boże Narodzenie Prawosławnych
 • 8 stycznia 2020 (środa)
 • 9 stycznia 2020 (czwartek) Cosinus
 • 10 stycznia 2020 (piątek) Cosinus
 • 20 kwietnia 2020 (poniedziałek) Wielkanoc Prawosławnych
 • 4 maja 2020 (poniedziałek) egzamin maturalny
 • 5 maja 2020 (wtorek) egzamin maturalny
 • 6 maja 2020 (środa) egzamin maturalny
 • 12 czerwca 2020 (piątek) po Bożym Ciele
 • 23 czerwca 2020 (wtorek) Cosinus
Czytaj dalej...

Nagroda Dobrego Polaka

Nagroda Dobrego Polaka przyznawana jest rokrocznie wybranym uczniom naszej szkoły od 15 lat.
W tym roku szkolnym uroczyste wręczenie nagród nastąpiło już po raz piętnasty.
Fundatorem Nagrody Dobrego Polaka jest były żołnierz AK, emerytowany nauczyciel – Pan Jan Żądło (Życiorys Pana Jana Żądło).
Rokrocznie spośród uczniów nominowanych do nagrody, powołana przez Dyrektora Szkoły Kapituła Nagrody Dobrego Polaka przyznaje nagrodę kandydatom spełniającym kryteria określone regulaminem:

Nagrodę Dobrego Polaka może otrzymać uczeń, który:

 • Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
 • Jest wolny od nałogów i uzależnień
 • Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
 • W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
 • Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania (w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
 • Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
 • Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
 • W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
 • Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem (bez wulgaryzmów) posługuje się językiem polskim
Czytaj dalej...

Log in